Căutare

2019.08.06 alba, mare 2019.08.06 alba, mare 

Declaraţie comună a preşedinţilor CCEE şi CEC cu ocazia Timpului Creaţiei 2020

Într-o declaraţie comună, preşedintele Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa – cardinalul Angelo Bagnasco – şi preşedintele Conferinţei Bisericilor din Europa – Rev. Christian Krieger – salută iniţiativa "Timpul creaţiei", cu desfăşurare de la 1 septembrie, când se marchează Ziua mondială de rugăciune pentru ocrotirea creaţiei, până la 4 octombrie, când este sărbătorit sfântul Francisc din Assisi. Definind-o o oportunitate, cei doi preşedinţi încurajează membrii Bisericilor di Europa să considere aceste zile ca pe o oportunitate de a sărbători bogăţia credinţei creştine şi de a reflecta asupra Creaţiei, ca "dar al lui Dumnezeu pentru umanitate şi pentru toate fiinţele vii", astfel încât să devenim tot mai conştienţi în privinţa responsabilităţii faţă de casa noastră comună.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

26 august 2020 – Vatican News. Creaţia este un dar de la Dumnezeu pentru umanitate şi pentru toate fiinţele vii, de aceea este responsabilitatea noastră de a o păzi, «ca administratori buni şi de încredere şi ca slujitori fideli ai lui Dumnezeu» - se spune în declaraţia comună.

Amintindu-se Scrisoarea enciclică Laudato si', în declaraţie se evidenţiază apelul puternic al papei Francisc la reînnoirea dialogului în privinţa construirii viitorului planetei, cu accent deosebit asupra necesităţii protejării casei noastre comune. Documentul face trimiterea şi la reflecţia teologului Juergen Moltmann care atrage atenţia asupra nihilismului practicat în relaţia noastră cu natura, evidenţiind totodată importanţa discernământului, atitudine în măsură să ne conducă la reconcilierea cu natura.

Declaraţia comună a preşedintelui Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa şi a preşedintelui Conferinţei Bisericilor din Europa reliefează totodată semnificativa dimensiune ecumenică a iniţiativei Timpul creaţiei.
Referindu-se la situaţia de pandemie "care ne-a făcut să ne dăm seama mai mult ca niciodată că trăim într-un raport de interconexiune", documentul evidenţiază necesitatea asumării responsabilităţii de a fi vigilenţi în privinţa stării de sănătate a planetei şi de a împiedica deciziile care conduc la devastarea mediului sau la schimbări climatice.

Documentul îndeamnă membrii comunităţilor creştine din Europa să acorde o atenţie deosebită – atât la nivel comunitar cât şi la nivel local – iniţiativei "Timpul creaţiei" pentru a fi trăită in spirit ecumenic, prin rugăciuni şi acţiuni concrete.
 

26 august 2020, 12:13