Căutare

ROMANIA-VATICAN-RELIGION-POPE ROMANIA-VATICAN-RELIGION-POPE 

Fericiții episcopi martiri greco-catolici români: prima comemorare liturgică

În 2 iunie se celebrează anual, în calendarul liturgic al Bisericii catolice din România, comemorarea Fericiților Episcopi Martiri Greco-Catolici Români: Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu. La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de pe Câmpia Libertății de la Blaj, celebrată pe 2 iunie 2019, papa Francisc îi prezenta pe noii Fericiți ca modele de libertate, de milostivire și de apărare a credinței în fața oricărei ideologii. În Mica Romă, Succesorul Petru punea în gardă cu privire la "colonizările ideologice care dispreţuiesc valoarea persoanei, a vieții, a căsătoriei și a familiei".

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
2 iunie 2020 – Vatican News. Biserica Catolică din România celebrează marți, 2 iunie a.c., prima comemorare liturgică a Fericiților Episcopi martiri greco-catolici: Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, martiri pentru credință - ”in odium fidei” - în diferite locuri din România între anii 1950-1970.

Beatificarea episcopilor greco-catolici martiri a fost prezidată de papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj în 2 iunie 2019, în contextul călătoriei sale apostolice în România. «Este grăitor – spunea papa Francisc la omilia Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii din Mica Romă - ceea ce a declarat în timpul închisorii Episcopul Iuliu Hossu: "Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și ca să ne rugăm pentru convertirea tuturor". Aceste cuvinte – a subliniat papa - sunt simbolul și sinteza atitudinii cu care acești Fericiți în perioada de încercare au sprijinit poporul lor în a continua să mărturisească credința, fără să cedeze și fără să se răzbune. Această atitudine de milostivire față de torționari este un mesaj profetic, deoarece se prezintă astăzi ca o invitație făcută tuturor să învingem ranchiuna prin caritate și iertare, trăind în mod coerent și curajos credința creștină.»

Atrăgând atenţia asupra noilor ideologii care apar în zilele noastre şi asupra "colonizărilor ideologice care dispreţuiesc valoarea persoanei, a vieții, a căsătoriei și a familiei", pontiful ne-a îndemnat ca, după exemplul noilor Fericiţi, să luptăm împotriva lor. «Aș dori să vă încurajez – spunea Sfântul Părinte - să duceți lumina Evangheliei la contemporanii noștri și să continuați să luptați, ca acești Fericiți, împotriva acestor noi ideologii care apar. Să fiți mărturisitori ai libertății și ai milostivirii, făcând să prevaleze fraternitatea și dialogul asupra diviziunilor, incrementând fraternitatea de sânge, care își găsește originea în perioada de suferință în care creștinii, divizați în decursul istoriei, s-au descoperit a fi mai apropiați și mai solidari. Să vă însoțească pe drumul vostru ocrotirea maternă a Preacuratei Fecioare Maria și mijlocirea noilor Fericiți.»

Beatificare celor șapte episcopi greco-catolici români ridică la treisprezece numărul Fericiților venerați în calendarul catolic român și la unsprezece numărul păstorilor de suflete martiri din România care l-au mărturisit pe Cristos cu prețul suprem al vieții în anii dictaturii comuniste. Este vorba, în ordinea cronologică a beatificării, de Fericitul Szilard Ignaţiu Bogdanffy (+1949, Aiud), episcop auxiliar pentru dieceza romano-catolică de Satu Mare și Oradea, de Fericitul Janos Scheffler (+1952, Jilava), episcopul diecezei romano-catolice de Satu Mare, de Fericitul Vladimir Ghika (+1954, Jilava), preot diecezan în arhidieceza romano-catolică de București, și de Fericitul Anton Durcovici (+1951, Sighetu Marmației), episcopul diecezei romano-catolice de Iași.

Alți doi Fericiți români sunt roade ale ordinului religios înființat de Sf. Francisc din Assisi: fratele din ordinul franciscan capucin Fericitul Ieremia Valahul (+1625, Napoli), și fecioara laică din ordinul franciscan terțiar Fericita Veronica Antal (+1958, Hălăucești), martiră.

02 iunie 2020, 14:25