Căutare

Mons. Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma Mons. Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma 

Cardinalul De Donatis: Orientări pastorale post-pandemie în Dieceza de Roma

În data de 24 iunie, când s-a celebrat solemnitatea "Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul", cardinalul Angelo de Donatis, vicarul papei pentru Dieceza de Roma, a prezentat – în bazilica San Giovanni in Laterano, catedrala Romei – orientările pastorale post-pandemie, evidenţiind consolidarea angajamentului apropierii de familiile diecezei aflate în dificultate, potrivit îndemnului papei Francisc.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

26 iunie 2020 – Vatican News. În următorul an pastoral, atenţia va trebui concentrată pe stabilirea unei relaţii mai intense cu locuitorii cartierelor Romei, în special cu familiile, cu tinerii şi cu persoanele mai fragile. Astfel a sintetizat cardinalul Angelo De Donatis, vicar al Papei pentru dieceza de Roma, orientările pastorale pentru perioada succesivă pandemiei de coronavirus. În cadrul rugăciunii Vesperelor, celebrare care a avut loc pe esplanada bazilicii San Giovanni in Laterano, vicarul papei pentru Dieceza de Roma a subliniat: "o reformă a vieţii Bisericii diecezane şi a acţiunii ei evanghelizatoare trebuie să se axeze pe relaţia, aş spune directă, faţă în faţă, într-o atitudine de autentică ascultare a ceea ce gândesc, simt şi trăiesc oamenii, având grijă de ei ".

Reamintind cuvintele papei Francisc cu privire la necesitatea de a nu ne închide în noi înşine, ci de a interpreta semnele timpurilor, în acest moment de pandemie, cardinalul De Donatis a subliniat că acesta este "un moment oportun şi favorabil" pentru a începe din nou după ce am fost "araţi", pentru a deveni "un pământ bun". Prin urmare, ascultarea celuilalt este calea de urmat, renunţând la "ispita de a rămâne legaţi de respiratorul artificial în loc să ne încredinţăm suflării lui Dumnezeu", lăsându-ne purtaţi de Duhul Sfânt, fără "o privire pesimistă şi distructivă".

Vicarul papei Francisc pentru Dieceza de Roma s-a referit apoi la familii şi la consecinţele avute de pandemie asupra lor, evidenţiind avantajul de a fi împreună în această perioadă dar şi situaţiile dificile trăite în familiile în care există persoane bolnave sau cu dizabilităţi. "Este necesar să pornim mai curând de la familii cu situaţiile lor reale, să le luăm în serios şi să le ajutăm să facă pasul următor din punctul în care se află, orientându-le spre realizarea binelui posibil astăzi, vestind Evanghelia Harului şi a Milostivirii" – a  spus cardinalul De Donatis – amintind totodată necesitatea gesturilor de solidaritate concretă, potrivit indicaţiilor pontifului, prin centrele parohiale şi centrele teritoriale de ascultare, implicând toţi creştinii într-o competiţie de solidaritate destinată fondului de solidaritate intitulat "Isus Divinul Muncitor", instituit de papa Francisc şi destinat categoriilor cele mai vulnerabile din Dieceza de Roma, afectate de consecinţele economice ale pandemiei de coronavirus.

De asemenea, vicarul papei pentru Dieceza de Roma a îndemnat la grija faţă de familiile de imigranţi, care trebuie integrate din ce în ce mai mult, acestea fiind "purtătoare de bogăţie de credinţă şi cultură".

26 iunie 2020, 12:52