Căutare

2018.11.15 chiesa, campanile, cielo 2018.11.15 chiesa, campanile, cielo 

Declaraţia comună a COMECE şi CEC: "Să rămânem uniţi!"

"Acesta este momentul să demonstrăm angajarea noastră faţă de valorile Europei." Astfel scriu, într-o declaraţie comună, preşedintele Comisiei Episcopatelor Uniunii Europene (COMECE) şi cel al Conferinţei Bisericilor Europene (CEC).
Covid 19: Declaraţie comună COMECE - CEC

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

3 aprilie 2020 – Cetatea Vaticanului.
Declaraţia priveşte "pandemia COVID-19 şi consecinţele sale tragice care au lovit în plină forţă Europa şi întreaga lume". "Punând la încercare fiecare persoană, familie şi comunitate, actuala criză a expus vulnerabilităţile şi aparentele certitudini ale politicilor, ale sistemelor economice şi ale societăţilor noastre", se spune în declaraţia comună citată, din care vă oferim câteva fragmente.

"Dorim să ne rugăm cu profundă gratitudine pentru toţi cei care-l slujesc pe aproapele cu empatie şi căldură sufletească, sprijinindu-l în mod generos: medici, asistente şi asistenţi medicali, furnizori de servicii de bază, forţe de ordine şi personal din domeniul juridic, precum şi persoane implicate în asistenţa pastorală. Dorim să ne rugăm pentru toţi cei care suferă în timpul acestei crize – îndeosebi pentru bolnavi, vârstnici, pentru cei săraci, excluşi şi pentru copiii care trăiesc situaţii de instabilitate familială. Îi amintim în rugăciunile noastre şi pe cei care au decedat."

Exprimându-şi totodată aprecierea faţă de numeroasele iniţiative individuale şi colective de solidaritate, preşedintele Comisiei Episcopatelor Uniunii Europene (COMECE) şi cel al Conferinţei Bisericilor Europene (CEC) amintesc în declaraţia lor comună şi "numeroasele acţiuni politice şi de sprijin reciproc" şi încurajează "factorii de decizie politică din Uniunea Europeană şi din Statele membre să continue să acţioneze în mod hotărât, transparent, empatic şi democratic." "Ne rugăm şi pentru ca între lideri, atât la nivel naţional cât şi la nivel european, să existe înţelepciune şi forţă", se mai spune în declaraţia comună.

Subliniind că acesta este "momentul pentru noi toţi să demonstrăm angajarea noastră comună faţă de proiectul european şi faţă de valorile comune ale Europei, de solidaritate şi unitate", preşedinţii COMECE şi CEC accentuează necesitatea de "a nu capitula fricii şi naţionalismului".

Referindu-se la "o expresie a responsabilităţii noastre comune împărtăşite" semnatarii declaraţiei comune oferă ca exemplu împărţirea responsabilităţilor cu privire la îngrijirea vârstnicilor şi facilitarea schimbului de material medical, precum şi prin adoptarea unor măsuri creative destinate aplanării şocului social, economic şi financiar. De asemenea, se sugerează cooperarea internaţională şi o asistenţă umanitară întărită în vederea susţinerii sistemelor sanitare mai slabe din regiunile cu dificultăţi ale lumii.

Amintindu-se că timpul Postului Mare, care conduce la Sărbătoarea Învierii Domnului, face parte din esenţa credinţei creştine, preşedinţii COMECE şi CEC ne încurajează "să privim la acest timp de încercare ca la un timp de har şi de speranţă", declaraţia încheindu-se cu îndemnul de a rămâne uniţi şi de a ne face simţită apropierea faţă de toţi, mai ales faţă de cei nevoiaşi.

03 aprilie 2020, 09:10