Căutare

2019.10.04 Terra-Santa-Sandri-Patton-Girelli-Faltas 2019.10.04 Terra-Santa-Sandri-Patton-Girelli-Faltas 

Vinerea Sfântă. Colecta pentru Ţara Sfântă

«Isus va fi în agonie până la sfârşitul veacurilor; nu trebuie să dormim în tot acest timp.» Porneşte de la această reflecţie a lui Blaise Pascal scrisoarea cardinalului Leonardo Sandri pentru colecta din Vinerea Sfântă din acest an, prin care se doreşte să se răspundă la necesităţile pastorale, educative, de asistenţă şi de caritate ale Bisericilor din Orientul Mijlociu.
Cardinalul Leonardo Sandri: Scrisoare pentru colecta din Vinerea Sfânta

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

7 martie 2020 – Vatican News. Prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale a explicat că gândul lui Pascal ne trimite la misterul luptei şi al suferinţei Mântuitorului pe care anul liturgic şi, îndeosebi Săptămâna Sfântă şi Triduum-ul Pascal, ne fac să-l celebrăm şi să-l actualizăm. Însă, este o afirmaţie care subliniază şi faptul că Mântuitorul "se identifică cu agonia şi suferinţa acelora care în istorie par să nu cunoască altceva decât o Vineri Sfântă interminabilă".

Scrisoarea pentru colecta din Vinerea Sfântă face trimitere la rugăciunea rostită de papa Francisc la finalul Căii Sfintei Cruci de la Colosseum, din 19 aprilie 2019, pontiful oprindu-se asupra răului şi a suferinţelor lumii pe care le aşează alături de crucea lui Isus: "Crucea persoanelor flămânde de pâine şi iubire; crucea persoanelor singure şi abandonate chiar şi de proprii fii şi rude; crucea persoanelor însetate de dreptate şi de pace; crucea persoanelor care nu au confortul credinţei; crucea celor în vârstă care se târâie sub greutatea anilor şi a singurătăţii; crucea migranţilor care găsesc uşile închise din cauza fricii şi a inimilor blindate de calcule politice; crucea celor mici, a celor răniţi în nevinovăţia şi puritatea lor; crucea umanităţii care rătăceşte în întunericul incertitudinii şi în obscuritatea unei culturi a momentului."  

«Ţara Sfântă este locul fizic în care Isus a trăit această agonie şi această suferinţă transformând-o în acţiune mântuitoare datorită unei iubiri infinite», scrie prefectul Congregaţiei pentru Bisericile Orientale, amintind că "Ţara Sfântă şi în special comunitatea creştină care vieţuieşte acolo ocupă un loc important şi special în inima Bisericii universale care – după cum aminteşte sfântul Paul – în momentul în care se angajează să exprime propria solidaritate, inclusiv economică, cu Ierusalimul, săvârşeşte un act de restituire: de fapt, de la Ierusalim întreaga Biserică a primit darul şi bucuria Evangheliei şi a mântuirii în Isus Cristos… ."  

Scrisoarea care pregăteşte pentru colecta din Vinerea Sfântă, destinată Ţării Sfinte, nu Evită să vorbească despre grelele încercări suferite de Biserica din aceste ţinuturi, evidenţiind cum "Biserica continuă să fie activă pentru salvgardarea prezenţei creştine şi pentru a da voce celor care nu au voce".

Documentul precizează că şi îngrijirea sanctuarelor din Ţara Sfântă ar fi imposibilă fără colecta pentru Ţara Sfântă, aceste lăcaşuri având o importanţă fundamentală deoarece sunt locuri materiale care conservă memoria revelaţiei divine.

"Vouă, preoţi, persoane consacrate şi credincioşi, care vă implicaţi pentru buna reuşită a Colectei, în spirit de fidelitate faţă de o acţiune pe care Biserica o cere tuturor fiilor săi, potrivit binecunoscutelor modalităţi, am bucuria de a vă transmite recunoştinţa vie a Sfântului Părinte Francisc", se spune în finalul Scrisorii cardinalului Leonardo Sandri pentru colecta din Vinerea Sfântă, în favoarea Bisericii din Ţara Sfântă.

07 martie 2020, 12:05