Căutare

Vatican News
2019.05.12 Ordinazioni sacerdotali 2019.05.12 Ordinazioni sacerdotali 

Să ne rugăm pentru preoții noștri și să-i însoțim în slujirea lor: card. Beniamino Stella

Cu ocazia Zilei de rugăciune pentru sfințenia preoților, care se marchează anual în sărbătoarea liturgică a Inimii Preasfinte a lui Isus, card. Beniamino Stella, prefectul Congregației pentru cler, a acordat un interviu pentru cotidianul «L’Osservatore Romano». Interviul realizat de Nicola Gori are ca titlu ”Osteneala prețioasă”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
27 iunie 2019 – Vatican News
. ”În cel fel comunitatea creștină poate însoți și susține parcursul preoților?” – este una din întrebările la care card. Beniamino Stella, prefectul Congregației pentru cler, a răspuns în cadrul unui amplu interviu acordat cotidianului «L’Osservatore Romano». Interviul, realizat de Nicola Gori, are ca titlu ”Osteneala prețioasă” și este prilejuit de sărbătoarea Inimii Preasfinte a lui Isus, care anul acesta cade vineri, 28 iunie, când se marchează prin tradiție Ziua mondială de rugăciune pentru sfințenia preoților.

”Există numeroase propuneri și diverse sfaturi sau căi de urmat”, răspunde cardinalul la întrebarea de mai sus, ”pentru a contrasta erorile și scandalurile. Cu toate acestea, aș spune că primul antidot ar trebui să fie acela prin care să facem astfel încât preoții noștri să se simtă iubiți, să însoțim cu afecțiune și discreție singurătatea lor, să nu-i judecăm necruțător, să nu-i facem să se simtă sub presiune cerând să fie ca niște automate de distribuire a serviciilor sacre și, mai ales, să ținem la ei cu sinceritate”.

Ziua de rugăciune pentru sfințenia preoților a început să fie marcată la inițiativa pr. Mario Venturini la începutul secolului trecut și este ancorată în sărbătoarea liturgică a Inimii Preasfinte a lui Isus. Pr. Venturini și-a dedicat viața și apostolatul sfințeniei preoților, întemeind în 1926 o congregație de viață consacrată numită ”Isus Preotul”. Inițiativa s-a extins cu timpul la întreaga Biserică, astfel că în fiecare an Congregația pentru cler propune diecezelor o temă specială.

În 2019, în centrul Zilei de rugăciune pentru sfințenia preoților a fost propusă o meditație despre omiliile papei Francisc de la Liturghia Crismei. ”Care este sensul acestei alegeri?”, a întrebat jurnalistul de la «L’Osservatore Romano». ”Anul acesta”, a răspuns cardinalul Stella, ”în timpul Sfintei Liturghii a Crismei celebrată în bazilica San Pietro pe 18 aprilie, papa Francisc a dorit să dăruiască preoților o carte intitulată «Osteneala noastră este prețioasă pentru Isus», care cuprinde cele șapte omilie adresate preoților în timpul Liturghiilor Crismale celebrate de la începutul pontificatului. (...) Recitindu-le astăzi, se poate vedea că din acest magisteriu dedicat preoților iese la iveală un adevărat profil sacerdotal, care poate fi regăsit chiar la omilia primei Liturghii a Crismei prezidată de papa Francisc pe 28 martie 2013: «Preotul celebrează luând pe umerii săi poporul care i-a fost încredințat și ducând numele lor întipărite în inima sa»”.

”Care sunt cele mai importante obstacole pentru un preot de astăzi?”, a reluat jurnalistul. ”Obstacolele”, a răspuns cardinalul Stella, ”sunt numeroase. În anumite contexte, înaintarea secularizării face irelevantă credința și predicarea Evangheliei; în altele, comunitățile creștine îndură violența prigoanei; schimbările sociale și culturale din ultimii ani au redimensionat, pentru a spune astfel, ponderea socială a Bisericii și dacă acest fapt o eliberează de pretenția de hegemonie și o restituie simplității Evangheliei, este la fel de adevărat că îi face misiunea mai grea, ceea ce cere mereu actualizări de gândire, limbaj și prezență în lume. La aceste aspecte, să le spunem, mai degrabă sociologice, se adaugă altele care țin de viața personală și spirituală a preotului: crizele prin care trece odată cu schimbările vârstei, neînțelegerile, descurajările, uneori efortul relației cu episcopul și cu ceilalți confrați, ariditatea din viața de rugăciune. Sunt aspecte care pot slăbi vigoarea drumului, dar asupra cărora merită să ne oprim împreună pentru a le transforma nu doar în teme de discuție, ci și în spații de împărtășire în cadrul prezbiteriului diecezan”.

Vorbind recent episcopilor italieni, a remarcat mai departe jurnalistul, papa Francisc a afirmat că ”preoții se simt în continuu sub atac mediatic” sau ”sunt condamnați din cauza unor erori și infracțiuni comise de unii colegi ai lor”. ”Desigur”, a recunoscut prelatul, ”constelația faptelor care se referă la mizeriile unor preoți, reluată și uneori subliniată în mass-media, nu poate să nu creeze nedumerire în rândul credincioșilor și în opinia publică. Cu toate acestea, astăzi există riscul de a absolutiza datele negative și de a le generaliza în grabă, asociind figura preoțească și însăși cuvântul de preot cu un profil ambiguu sau chiar obscur. În realitate, partea covârșitoare a preoților din Biserică lucrează oferindu-și cu generozitate propria viață, punând cele mai bune energii în vestirea Evangheliei și în slujba poporului lui Dumnezeu, fiind alături de persoanele în dificultate, de tineri, de cei în vârstă, de bolnavi sau de cei săraci. (...) Sunt preoți care lucrează zi de zi în tăcere, uneori în mijlocul neînțelegerilor sau preoți chemați să se confrunte cu singurătatea și cu aparenta lipsă de rezultate a slujirii lor. După cum a îndemnat papa Francisc, acești preoți au nevoie de apropiere, au nevoie să fie ascultați, să fie însoțiți, mai presus de toate din partea episcopului dar, aș vrea să spun, în general, din partea celorlalți preoți, a comunităților creștine și a familiilor. (...) Face un mare bine preoților să simtă că în orizontul slăbiciunii lor omenești, sunt oameni care îi însoțește cu rugăciunea, cu aprecierea pentru slujirea lor și cu încurajarea de a nu ceda în fața încercărilor și a greutăților. Această Zi mondială de rugăciune pentru sfințenia preoților să fie, de aceea, o ocazie de rugăciune pentru ca Inima Preasfântă a lui Isus, izvorul și adăpostul oricărei existențe sacerdotale, să însoțească pașii preoților cu puterea harului ceresc”.

27 iunie 2019, 11:09