Căutare

Clerul Diecezei de Chișinău Clerul Diecezei de Chișinău 

Biserica din R. Moldova primește doi preoți noi!

Peste puțin timp, în Dieceza de Chișinău vor veni să activeze doi preoți noi, Pr. Gabriel Cochiorca și Pr. Massimiliano Mazzotta, care, astfel, vor deveni parte a comunității preoțești a acestei Biserici locale.

Dieceza romano-catolică de Chișinău, în R. Moldova, este recunoscătoare lui Dumnezeu, ”stăpânul secerișului”, pentru dăruirea a doi noi lucrători în ”secerișul” său (cf. Lc 10,1-9). Unul vine din dieceza de Iași, celălalt, este un preot fidei donum și vine din dieceza de Lecce (Italia). 

Pr. Gabriel Cochiorca

Pr. Gabriel Cochiorca este originar din Dieceza de Iași (România) și este cunoscut deja în comunitatea moldavă pentru că și-a desfășurat aici pregătirea pastorală, iar prin hirotonirea preoțească din 23 iunie a.c., în Catedrala „Providența Divină” din capitala Republicii Moldova, va fi încardinat definitiv în Dieceza de Chișinău.

Pr. Gabriel este la prima sa experiență preoțească, încheindu-și studiile teologice la Seminarul din Iași, dând dovadă de o bună pregătire și, în pofida vârstei sale tinere, este plin de entuziasm și disponibilitate.

Pr. Massimiliano Mazzotta

În schimb, Pr. Massimiliano Mazzotta este originar din Dieceza de Lecce (Italia) și este misionar fidei donum. În vârstă de 50 de ani, i-a împărtășit episcopului său dorința de a face o experiență misionară în afara diecezei, găsind disponibilitatea episcopului de Chișinău, care deja de mai mulți ani are un alt preot din aceeași dieceză.

Pr. Massimiliano este o vocație adultă, prima sa formare fiind în domeniul informatic, după care și-a făcut și studiile teologice. În Italia a îndeplinit slujirea de paroh, având și reponsabilități și în sectoare administrative.

O comunitate preoțească internațională

Odată veniți în Dieceza de Chișinău, episcopul locului va fi cel care decide, pentru acești doi preoți noi, misiunea pe care vor trebui s-o îndeplinească, alăturându-se astfel preoților deja prezenți aici. Dieceza de Chișinău dispune la moment de 23 de preoți diecezani, fidei donum și călugări, care provin din diferite țări precum România, Polonia, Italia, Ucraina și India.

Este o comunitate preoțească internațională, însă în decursul vieții sale ecleziastice tinere – nu demult a împlinit 25 de ani – Dieceza de Chișinău a văzut crescând unele vocații autohtone, chiar și în interiorul familiilor călugărești. Într-adevăr, actualmente sunt prezenți patru preoți de origine moldavă.

12 iunie 2019, 11:06