Căutare

2018.12.15 Abusi sessuali, scandalo abusi, tutela dei minori 2018.12.15 Abusi sessuali, scandalo abusi, tutela dei minori 

Curajul de a da un nume răului reprezentat de abuzuri: editorial de Andrea Tornielli

Prin discursul papei Francisc s-au încheiat cele patru zile de întâlnire dedicate temei "Protecţia minorilor în Biserică", cu desfăşurare în Vatican, între 21 şi 24 februarie. Însă, nu iau sfârşit eforturile pentru combaterea, în mod tot mai eficient, a fenomenului, după cum ne explică, într-un articol de fond, directorul editorial Andrea Tornielli.
Editorial de Andrea Tornielli

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

25 februarie 2019 – Vatican News. «"În spatele acestei situaţii se află satana." Papa Francisc a adăugat această frază la discursul de încheiere a întâlnirii pentru protecţia minorilor. La finalul Sfintei Liturghii, celebrată în Sala Regia, încă îmbrăcat în veşminte liturgice, papa Francisc a vorbit în mod curajos şi realistic despre josnicul fenomen. "În aceste cazuri dureroase" – a spus - "văd mâna răului care nu scuteşte nici măcar inocenţa celor mici. Şi acest lucru mă duce cu gândul la exemplul lui Irod care, împins de teama de a pierde puterea pe care o deţine, a poruncit masacrarea tuturor copiilor din Betleem". Şi în trecut, în cadrul unui colocviu avut cu jurnaliştii în avion, papa Francisc a comparat abuzul cu "un ritual satanic". Aşadar, "în spatele acestei situaţii se află satana", mâna celui rău. A recunoaşte aceasta nu înseamnă să uiţi toate explicaţiile sau să diminuezi responsabilităţile individuale şi colective ale instituţiei. Înseamnă să le situezi într-un context mai profund.

În discursul său, papa a vorbit despre abuzuri în lume, nu doar în Biserică. Însă, a făcut aceasta pentru a exprima o preocupare de tată şi păstor care nu are deloc intenţia de a diminua gravitatea abuzurilor înfăptuite în mediu eclezial, pentru că abominabila inumanitate a fenomenului "devine şi mai gravă şi mai scandaloasă în Biserică". Părinţi care şi-au încredinţat copiii şi adolescenţii preoţilor pentru a-i educa şi a-i introduce în viaţa de credinţă şi-au văzut fiii restituiţi cu trupurile şi sufletele rănite în mod iremediabil şi permanent. În mânia justificată a persoanelor Biserica "vede reflexul mâniei lui Dumnezeu, trădat şi pălmuit de aceste necinstite persoane consacrate".

Strigătul tăcut al celor abuzaţi, drama de nevindecat a vieţilor care le-au fost distruse de unele persoane consacrate care s-au transformat în monştri corupţi şi insensibili a răsunat tumultuos în Aula Sinodului. A pătruns adânc în inima episcopilor şi a superiorilor religioşi. A înlăturat justificările şi clişeele juridice, răceala discursurilor tehnice, încercarea de a se apăra prin statistici. Absoluta gravitate a fenomenului a devenit un fapt conştientizat de Biserica universală ca niciodată până acum.

În discursul de încheiere, papa Francisc a dorit să le mulţumească numeroşilor preoţi devotaţi Vestirii Evangheliei, care-i educă şi-i protejează pe cei mici şi lipsiţi de apărare, dăruindu-şi viaţa urmării lui Isus. Privirea în faţă a prăpastiei răului nu poate să ne facă să uităm binele, nu pentru a trezi în noi zvâcniri inutile de orgoliu ci pentru că trebuie ştiut unde să privim şi pe cine să urmăm drept exemplu.

Însă, întâlnirea din Vatican nu a fost doar un pumn în stomac care i-a făcut pe participanţi mai conştienţi de acţiunea devastatoare a răului, a păcatului şi, deci, de necesitatea de a cere iertare invocând ajutorul harului divin. Această întâlnire la vârf atestă şi faptul că voinţa de a da un caracter concret la concluziile reieşite, chiar în următoarele zile, prin alegeri operative eficiente. Deoarece conştiinţa gravităţii păcatului şi constatul apel către Cer pentru a implora ajutorul, ce au caracterizat întâlnirea din Vatican, merg împreună cu angajarea reînnoită şi operativă pentru a face astfel încât mediile ecleziastice să fie tot mai sigure pentru minori şi pentru adulţii vulnerabili. Cu speranţa ca acest angajament să reuşească să molipsească şi alte sectoare ale societăţii noastre.»        

25 februarie 2019, 11:29