Căutare

Vatican News
2019.01.18 Messa Santa Marta 2019.01.18 Messa Santa Marta 

Dezbinarea creștinilor, un faliment spiritual și social: mitropolitul ortodox al Italiei Gennadios

În contextul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care se marchează anual în perioada 18 – 25 ianuarie, mitropolitul ortodox al Italiei și Maltei, arhiepiscopul Gennadios, a transmis un important mesaj de susținere a acestei inițiative spirituale și deploră dezbinarea creștinilor.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
18 ianuarie 2019 – Vatican News. Avem înaintea noastră ”o săptămână specială, o săptămână particulară de responsabilitate și angajare. În realitate, este un adevărat dar al lui Dumnezeu care are ca scop împlinirea voinței sale: «Ca toți să fie una» (In 17,21)”: afirmă mitropolitul Gennadios, arhiepiscopul ortodox al Italiei și Maltei, într-un mesaj prilejuit de actuala Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor.

Anul acesta Săptămâna - sau mai bine zis Octava - de rugăciune pentru unitatea creștinilor are ca temă îndemnul biblic din cartea Deuteronomului: ”Dreptatea, numai dreptatea să o cauți!” (Dt 16,20). Broșura cu texte și rugăciuni care însoțește manifestările ecumenice din acest an a fost pregătită de un grup de creștini de diferite confesiuni din Indonezia.

În mesajul său, mitropolitul Gennadios subliniază că Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor ”are ca scop acela de a ajuta spiritual împlinirea voinței Mântuitorului nostru Isus Cristos «Ca toți să fie una» (In 17,21)”. Referindu-se, mai departe, la tema din acest an a Săptămânii, mitropolitul ortodox amintește că ”este vorba de o rugăciune ecumenică în care se pune în centrul atenției dreptatea. Cuvintele din cartea Deuteronomului, în special în aceste vremuri pe care le trăim, într-o lume plină de probleme și dificultăți, într-o societate caracterizată de prezența dușmăniilor și de contradicții, antagonisme și scandaluri foarte mari, de războaie și de lipsa respectului și a iubirii, ne aduc aminte tuturor de angajamentul de a trăi ca frați și oameni ai lui Dumnezeu, de a da o mărturie comună de solidaritate și milostivire pentru afirmarea dreptății, pentru a deveni instrumente ale harului lui Dumnezeu în mica sau marea societate care suferă și este afectată de diviziuni, suferințe, de comportamente de ipocrizie și aroganță”.

”Este un adevăr indiscutabil”, recunoaște în continuare mitropolitul Gennadios, ”faptul că restabilirea unității este necesară și prețioasă nu doar pentru creștinătate, dar și pentru întreaga omenire. Creștinii, mergând separați unii de alții, prezintă un «Cristos împărțit», contrazic fățiș sensul și substanța a testamentului suprem al voinței lui Dumnezeu, «Ca toți să fie una» (In 17,21), și dau scandal înaintea celor care cred, zădărnicind pentru mulți cuvântul său, care devine slab și incapabil de mântuire, în timp ce cuvântul său trebuie să fie viu și plin de putere, pentru a întări iubirea, adevărul și credința, în favoarea unei mărturii creștine mai credibile și mai plăcute”.

Creștinii din Indonezia, remarcă în continuarea mesajului său mitropolitul ortodox, ”au găsit și au propus cuvintele din cartea Deuteronomului «Dreptatea, numai dreptatea să o cauți» (16,20) cu speranța de a vorbi de o manieră viguroasă despre situația lor, despre necesitățile lor. Creștinii din această țară se străduiesc să redescopere același spirit de sărbători împărtășite între comunitățile creștine: «Să vă bucurați la sărbătoare tu, fiul tău și fiica ta, slujitorul tău și slujitoarea ta, levitul, străinul, orfanul și văduva care sunt înăuntrul porților tale!» (Dt 16,14).

Deplorând dezbinarea dintre confesiunile creștine, arhiepiscopul ortodox Gennadios afirmă că ”neunirea noastră înseamnă falimentul nostru spiritual, moral și social; mai mult, în acest fel nu vom reuși să fim un semn al iubirii lui Dumnezeu în principal pentru poporul său. Este cunoscut tuturor faptul că, în ciuda diversității de etnie, limbă și religie, indonezienii au trăit după principiul solidarității și al colaborării. Cristos îi cheamă pe toți creștinii, pe toți discipolii săi la unitate. Iubirea lui Cristos ne mână pe toți spre unitate”.

”Rugăciunea ecumenică este, în realitate, o punte stabilă și prețioasă pentru creștini. (...) Angajându-ne concret în inițiative de unitate și evitând micile dezbinări ne face cu siguranță să fim oameni de dreptate și solidaritate, care contribuie faptic la edificarea păcii”.

”Să sperăm”, încheie mitropolitul ortodox Gennadios, ”ca noua Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, care are ca obiectiv voința lui Dumnezeu «Ca toți să fie una» (In 17,21), să-i lumineze prin harul și unitatea Preasfintei Treimi și pe ceilalți credincioși ca să devină oameni ai lui Dumnezeu, adevărați oameni de iubire și de pace, de solidaritate și dreptate, evanghelizatori blânzi ai voinței lui Isus Cristos. Dumnezeu este iubire și milostivire, dreptate și adevăr, lumină și viață. El este mântuirea noastră. Dumnezeu l-a iubit pe om, Dumnezeu a împlinit lucrarea sa de mântuire. Dumnezeu cel drept l-a luat în brațe pe om și l-a dus spre înălțimi, Dumnezeu curăță sufletul nostru prin milostivirea sa. Omul trebuie să îngenuncheze la picioarele Crucii lui Cristos, simbolul și desăvârșirea iubirii, credinței, speranței și unității”.

18 ianuarie 2019, 12:07