Căutare

Vatican News
Gandhiji Prem Nivas, a leprosy center established by Mother Teresa Gandhiji Prem Nivas, a leprosy center established by Mother Teresa 

2019, anul ”Lunii extraordinare a misiunilor”: card. Fernando Filoni

Cotidianul ”L’Osservatore Romano” a publicat un interviu cu prefectul Congregației pentru evanghelizarea popoarelor, card. Fernando Filoni, intitulat ”Pentru o Biserică ce evanghelizează”. În centrul atenției, luna octombrie a acestui an pe care papa Francisc a proclamat-o ”lună misionară extraordinară”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
4 ianuarie 2019 – Vatican News
. ”Papa Francisc vrea ca Biserica să redescopere misiunea de a vesti Evanghelia și formele de a face misiunile”: a spus card. Fernando Filoni într-un interviu pentru «L’Osservatore Romano» în care trasează un bilanț pe 2018 al Congregației pentru evanghelizarea popoarelor și deschide orizontul spre evenimentele noului an. Congregația pe care o conduce card. Filoni are o contribuție semnificativă la două dintre evenimentele majore din 2019: adunarea extraordinară a Sinodului episcopilor despre Amazonia și luna misiunilor, octombrie fiind proclamată de Sfântul Părinte ”Luna extraordinară misionară”.

Această ultimă inițiativă, a explicat cardinalul, a apărut în contextul unei aniversări istorice, centenarul scrisorii apostolice ”Maximum illud” a papei Benedict al XV-lea, și al unei reflecții despre perspectiva pe care papa Francisc vrea să o imprime activității misionare la cincizeci de ani de la Conciliul Vatican II. În exortația sa ”Evangelii gaudium”, Sfântul Părinte spune despre Biserica timpului nostru că trebuie să fie ”o Biserică evanghelizatoare”. ”Vestirea Evangheliei”, spune cardinalul, ”a devenit astfel inima oricărei activități, fie în forma tradițională a muncii pastorale, fie în forma specifică de vestire a Veștii celei bune către popoare («ad gentes») sau către cei care, deși au fost botezați, nu cunosc Evanghelia. După cum scrisoarea apostolică a papei Benedict al XV-lea a schimbat fața misiunilor, la fel și papa Francisc a vrut ca Biserica să redescopere misiunea și formele de a face misiunea. Aici este originea acestei idei în cadrul Congregației noastre, pe care papa Francisc a susținut-o cu mare drag, pentru a nu trece cu vederea nu doar evenimentul istoric al centenarului de la «Maximum illud», dar mai ales ceea ce actualul pontif dorește [astăzi] pentru Biserică. În acest context se încadrează și adunarea Sinodului episcopilor dedicat regiunii Amazonia, un teritoriu extrem de vast în care dorim să răsune vestirea Evangheliei”.

Spunând că evenimentul cel mai important din 2018 la Congregația pentru evanghelizarea popoarelor a fost, cu siguranță, congresul misionar american (CAM5), desfășurat în luna iulie în Bolivia, card. Filoni a evidențiat itinerarul de pregătire pentru ”Luna misionară extraordinară” din octombrie 2019. ”Ideea de fond”, a subliniat prelatul, ”este o decentrare de la Roma implicând diecezele și Conferințele episcopale naționale, pentru ca fiecare Biserică locală să simtă această exigență de evanghelizare și să o pună în aplicare prin proiecte specifice. Este vorba, cu alte cuvinte, de a relansa pasiunea și ardoarea pentru misiunea «ad gentes» pornind de la diferitele contexte sociale, culturale și religioase”.

În această privință, cardinalul Filoni a menționat, ca ”schemă de referință și susținere”, un ”Ghid al lunii misionare”, care a fost publicat deja și însumează 416 pagini. Ghidul cuprinde texte de spiritualitate misionară, lecturi biblice, comentarii, biografia unor mărturisitori ai credinței și ai misiunii, considerații teologice și de formare catehetică. Textele, grupate sub genericul «Botezați și trimiși», sunt disponibile și pe Internet la adresa www.october2019.va. ”Orice om care a primit sacramentul [Botezului] care îl încorporează în Biserică drept fiu al lui Dumnezeu este chemat, la rândul său, să fie trimis. Așadar, dimensiunea misionară nu este rezervată unor anumite categorii – preoți, episcopi, călugări și călugărițe – ci, după cum spune subtitlul, întreaga «Biserică a lui Cristos [este trimisă] în misiune în lume»”.

Printre celelalte inițiative, prelatul a semnalat întâlnirile programate la Calcutta cu teologi ai Bisericilor din India (în februarie); apoi, la Lusaka, în Zambia, pentru Africa anglofonă (în iulie); succesiv, la Macao, pentru estul și sud-estul Asiei și Pacific. De adăugat, în fine, că unele Biserici și Conferințe episcopale au stabilit să celebreze nu doar o lună a misiunilor, ci un întreg an misionar.

04 ianuarie 2019, 13:18