Szukaj

Obrady Synodu Obrady Synodu  (Vatican Media)

Synod o wkładzie kobiet w życie Kościoła i wysiłkach na rzecz pokoju

Wkład kobiet w życie Kościoła, konieczność wysiłków na rzecz pokoju, potrzeba pokory w słuchaniu, przyjmowanie wszystkich chcących się nawrócić, ważne zaangażowanie Ameryki Łacińskiej w Synod – to główne bieżące tematy obrad synodalnych o czym poinformowano na wczorajszym briefingu z obrad synodalnych. Dokument z syntezą obrad synodalnych zostanie opublikowany w sobotę wieczorem.

Vatican News

Zaangażowanie w Synod Ameryki Łacińskiej

Uczestniczący w briefingu amerykański kard. Robert Prevost OSA, przełożony generalny Zakonu św. Augustyna w latach 2001–2013, w latach 2014 – 20121 pracujący w Peru, a obecnie prefekt Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej stwierdził, że w Ameryce Łacińskiej w procesie synodalnym na szczeblu diecezjalnym uczestniczyło znacznie więcej wiernych niż, średnio, w innych krajach świata. Hierarcha podkreślił znaczenie dialogu prowadzonego w atmosferze wzajemnego zaufania i pilną potrzebę, by członkowie Kościoła nauczyli się słuchać siebie nawzajem, wspólnie poszukując prawdy.

Potrzeba pokory w słuchaniu

Kard. Dieudonné Nzapalainga CSSp, od 2012, arcybiskup metropolita Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej podzielił się z dziennikarzami wspomnieniami z wizyty w jego kraju Papieża Franciszka, który właśnie w Bangi dokonał otwarcia pierwszych Drzwi Świętych w jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Kard. Nzapalainga, odnosząc się do znajdującej się w centrum obrad Synodu kwestii słuchania   podkreślił potrzebę okazywania pokory i szacunku wobec innych i zwrócił uwagę, że do Kościoła wnoszą swój wkład osoby mające najróżniejsze punkty widzenia i opinie. Wyraził także przekonanie, że dialog synodalny będzie kontynuowany w przyszłości, gdyż obecne Zgromadzenie w Rzymie nie oznacza końca dyskusji o synodalności.

Konieczność wysiłków na rzecz godności człowieka i pokoju

Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA abp Timothy Paul Andrew Broglio zwrócił uwagę na konieczność wciąż nowych wysiłków na rzecz świata bardziej otwartego i szanującego godność każdego człowieka. Mówił także o pragnieniu pokoju, przytaczając przykład walk toczonych niekiedy na kontynencie afrykańskim. Po starciach, przedstawiciele walczących ze sobą stron podejmują dyskusję o pokoju. „Trzeba, abyśmy potrafili taką dyskusję prowadzić zanim zaczniemy walczyć” powiedział duchowny, który od 2008 roku jest Ordynariuszem Wojskowym.

Konieczność wykorzystania wkładu kobiet w Synod

W spotkaniu uczestniczyła także jedna z dwóch świeckich kobiet z Afryki, wykładowca teologii Nora Kofognotera Nonterah z Ghany. Podkreślając konieczność wykorzystania wkładu wniesionego w prace Synodu nie tylko przez osoby świeckie, ale przede wszystkim przez kobiety, zwróciła uwagę na szczególną siłę i „odporność” Afrykanek, które w Kościele uczą „jak być matką dla wszystkich”. Nonterah powiedziała także, iż Synod o Synodalności zachęca wszystkich do szanowania odrębności i różnic w atmosferze dialogu, którego warunkiem jest odpowiednia formacja. Jej zdaniem przed Zgromadzeniem stoi obecnie zasadnicze zadanie „wyobrażenia sobie znaczenia Kościoła w przyszłości”. W odniesieniu do kroków, mających na celu walkę z przypadkami wykorzystania seksualnego Nora Nonterah zwróciła uwagę, iż często ofiary nadużyć obawiają się mówić o doznanej krzywdzie i wobec tego tym bardziej istotne jest „uczenie synodalności”, a więc nauka swobodnej dyskusji, podczas której w rodzinach, dzieci, wyzbyte obaw, będą przez dorosłych zachęcane do szczerej rozmowy.     

Kościół przyjmuje wszystkich, gotowych nawrócić się 

Dziennikarze uczestniczący w briefingu zadawali następnie pytania dotyczące m.in. włączenia świeckich w proces decyzyjny odnośnie do wyświęcania biskupów, stosunku Kościoła do osób LGBTQ+, oraz roli kobiet w Kościele. Odpowiadając na te pytania, kard. Prevost poinformował o podjętych przez dwie różne komisje pracach, dotyczących udziału świeckich i kobiet w misji Kościoła, zwracając również uwagę, że fakt, iż kobiety pełnią funkcje premierów czy prezydentów nie oznacza, że podobnie ma być w Kościele, który przecież opiera się na innych zasadach. „Nie jest prawdą, że kobiety, ponieważ nie pełnią określonych funkcji, są w Kościele pozbawione znaczenia” – stwierdził hierarcha. Odnosząc się do pytania o osoby nieheteroseksualne abp. Broglio stwierdził, że „Kościół przyjmuje wszystkich, ale muszą to być osoby, które gotowe są nawrócić się w życiu”.     

Synod jest o wymiarze duchowym i charyzmatycznym Kościoła

Podniesiono także temat stosunkowo ograniczonej liczby uczestników procesu synodalnego, która nie przekroczyła 1% wiernych, co być może jest wynikiem niezaangażowania w ten proces parafii i wspólnot parafialnych. Wypowiadając się w tej kwestii kard. Prevost zwrócił uwagę, że obecne Zgromadzenie synodalne nie ma na celu dokonania rewizji struktur kościelnych, a poświęcone jest dyskusji o wymiarze duchowym i charyzmatycznym Kościoła, oraz temu, jak najlepiej kontynuować jego misję w przyszłości.   

Członkowie Zgromadzenia rozpoczęli dyskusję nad dokumentem zawierającym końcową syntezą obrad. Jego publikacja, po przyjęciu w głosowaniu, zapowiedziana została na sobotę wieczorem. Około 40 stronicowy dokument obecnie dostępny dla uczestników Synodu po włosku i po angielsku, zostanie przetłumaczony również na kilka innych języków. Ma on zawierać opis dotychczasowych etapów procesu synodalnego, który rozpoczął się w październiku 2021 roku i zakończy się ostatecznie w październiku 2024 roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

26 października 2023, 10:56