Szukaj

Watykańskie fundacje pod nadzorem Sekretariatu ds. Ekonomii Watykańskie fundacje pod nadzorem Sekretariatu ds. Ekonomii 

Watykańskie fundacje pod nadzorem Sekretariatu ds. Ekonomii

Ojciec Święty wydał List apostolski w formie motu proprio regulujący działalność różnych funduszy, fundacji i podmiotów, które powstały w ramach instytucji Kurii Rzymskiej i są one od nich zależne. To kolejny krok w reformie watykańskich finansów, a także konsekwencja ogólnej reformy Kurii Rzymskiej na mocy Konstytucji apostolskiej Predicate Evangelium.

Radio Watykańskie

Franciszek zauważa, że choć omawiane podmioty posiadają formalnie odrębną osobowość prawną i pewną autonomię administracyjną, to jednak służą one realizacji celów właściwych dla instytucji kurialnych w służbie Następcy Piotra. Ponieważ ich dobra doczesne należą do majątku Stolicy Apostolskiej, konieczne jest, aby nie tylko podlegały nadzorowi tych organów, od których są zależne, lecz również kontroli instytucji ekonomicznych Kurii Rzymskiej. Papież zaznacza, że rozporządzenia te nie dotyczą innych fundacji, stowarzyszeń i podmiotów non-profit, które choć maja siedzibę w Państwie Watykańskim, to jednak powstały z inicjatywy osób prywatnych i nie służą realizacji celów właściwych dla instytucji Kurii Rzymskiej.

Motu proprio składa się z ośmiu artykułów. Trzeci dotyczy nadzoru w sprawach gospodarczo-finansowych, stanowiąc, że Sekretariat ds. Ekonomii sprawuje nadzór i kontrolę nad wspomnianymi osobami prawnymi zgodnie ze swoim statutem oraz decyduje o zastosowaniu przez nie odpowiednich środków w celu zapobiegania i zwalczania działalności przestępczej. Artykuły czwarty i piąty regulują rejestry księgowe i wymianę informacji. Artykuł szósty dotyczy likwidacji tych podmiotów na mocy dekretu instytucji kurialnej, od której są kanonicznie zależne.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

06 grudnia 2022, 14:21