Szukaj

Abp Paul Richard Gallagher Abp Paul Richard Gallagher  (ANSA)

Watykan: pierwszym miejscem edukacji dzieci jest rodzina

„Nasza wspólna troska o dobro dzieci powinna być nierozerwalnie złączona z angażowaniem oraz wspieraniem rodziców, zwłaszcza matek, aby pomóc im zrozumieć ich odpowiedzialność w chronieniu integralności oraz świętości życia ich potomstwa” – powiedział abp Paul Richard Gallagher do Światowej konferencji na temat opieki nad małym dzieckiem i edukacji wczesnodziecięcej. Spotkanie odbyło się w ostatnich dniach w Taszkiencie. Szef watykańskiej dyplomacji przemawiał w imieniu Stolicy Apostolskiej.

Vatican News

Jak zaznaczył hierarcha, po potwierdzeniu podstawowej roli rodziny państwo ma obowiązek zapewnić fizyczne, emocjonalne, intelektualne oraz duchowe warunki dla rozwoju najmłodszych. Przy tym należy współpracować z różnymi organizacjami, m.in. Kościołem, w celu faktycznego wychodzenia naprzeciw potrzebom każdej osoby.

Abp Gallagher: wspieramy całościowe podejście na rzecz integralnego rozwoju

„Stolica Apostolska wspiera całościowe podejście mające na celu integralny rozwój dziecka w sposób łączący w sobie dynamikę opiekowania się z dynamiką edukacji, do której ma prawo każdy chłopiec i dziewczynka. Wezwanie, aby «nie zostawić żadnego dziecka samemu sobie» jest tym, co Kościół katolicki usiłuje wprowadzać w życie poprzez swoje 9 tys. 230 sierocińców oraz 10 tys. 441 żłobków, gdzie tysiące wychowawców oraz pracowników społecznych działa często w niepewnych warunkach – podkreśla abp Gallagher. – «Niezostawianie żadnego dziecka samemu sobie» wymaga dążenia do faktycznego dobra wszystkich dzieci, pozwalając im uczyć się, tworzyć, myśleć oraz nawiązywać wzajemne relacje w ciepłym i kochającym środowisku. W związku z tym, Stolicę Apostolską niepokoją pewne prądy ideologiczne, które w ramach reakcji na jakieś, czasem zrozumiałe, dążenia ostatecznie kończą się narzuceniem jednolitej, niezmiennej pozycji, zmniejszając tym samym samo rozumienie dobra dziecka (…). Stolica Apostolska pragnie ponownie podkreślić wagę wspierania rodziny jako pierwszego miejsca edukacji oraz opieki we wczesnym dzieciństwie, aby dzieci mogły zostać współbudowniczymi bardziej sprawiedliwego i zjednoczonego świata.“

18 listopada 2022, 15:17