Szukaj

Abp Gabriele Giordano Caccia, reprezentant Stolicy Apostolskiej przy ONZ Abp Gabriele Giordano Caccia, reprezentant Stolicy Apostolskiej przy ONZ 

Stolica Apostolska: „nie” dla ataków na elektrownie atomowe

„Energia jądrowa, medycyna i obiekty badawcze nie mogą być celem ataków podczas wojny” – powiedział podczas konferencji ONZ poświęconej przeglądowi Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, która odbywa się w Nowym Jorku od 1 do 26 sierpnia, abp Gabriele Caccia. Szef watykańskiej delegacji powtórzył stanowisko Stolicy Apostolskiej, że energia atomowa powinna być wykorzystywana wyłącznie do celów pokojowych.

Vatican News

Stolica Apostolska przypomina, że „Protokół I Konwencji Genewskich zakazuje ataków na elektrownie jądrowe i wzywa do utrzymania ochrony obiektów cywilnych jako priorytetu w agendzie międzynarodowej, w tym ochrony obiektów jądrowych”. Obecnie na świecie działa łącznie 440 reaktorów jądrowych, co stanowi jedną piątą globalnej energii niskoemisyjnej, kluczowej dla walki ze zmianami klimatu. „W miarę jak nasz wspólny dom doświadcza skutków kryzysu środowiskowego - zauważył Caccia - zajęcie się problemem niedoboru żywności i wody ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla najbiedniejszych i najbardziej narażonych na zagrożenia osób na świecie. Technologia jądrowa przyczyniła się również do zrównoważonego rozwoju poprzez wspomaganie walki z rakiem, poprawę wydajności upraw, ochronę zasobów wodnych i monitorowanie zanieczyszczenia oceanów”.

Potwierdzając swoje zaangażowanie w Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), Stolica Apostolska wzywa do integralnego, a nie technokratycznego czy wyłącznego podejścia do wykorzystania technologii jądrowych: takiego, które uwzględnia, zgodnie z zaleceniami Papieża Franciszka, że wszystko jest ze sobą powiązane, od krzyku ziemi do krzyku ubogich.... „Ziemia, nasz dom - zauważył arcybiskup - zaczyna coraz bardziej przypominać ogromną górę śmieci. Każdego roku produkuje się setki milionów ton odpadów, z których znaczna część nie ulega biodegradacji i jest wysoce toksyczna oraz radioaktywna. Często nie podejmuje się żadnych działań aż do momentu, gdy zdrowie ludzi zostaje nieodwracalnie naruszone”.

Nowe przełomowe odkrycia w dziedzinie badań jądrowych wskazują na możliwość zapewnienia energii, która nie będzie miała negatywnego wpływu na klimat i zdrowie. Zadaniem państw, sugeruje przedstawiciel Watykanu przy ONZ w Nowym Jorku, jest „odbudowa środowisk dotkniętych wypadkami nuklearnymi i wydobyciem uranu, pomoc ludności cierpiącej ich skutki, uzgodnienie długoterminowych rozwiązań w zakresie składowania wysokoaktywnych odpadów radioaktywnych”. Stolica Apostolska - podsumowuje – „z zadowoleniem przyjmuje otwarcie banku MAEA dla nisko wzbogaconego uranu w Kazachstanie i wzywa do większego zaangażowania w wielostronne uporządkowanie jądrowego cyklu paliwowego”, aby promować, zgodnie z pragnieniem wyrażonym przez Franciszka, „porządek światowy oparty na jedności rodziny ludzkiej, bazujący na szacunku, współpracy, solidarności i współczuciu” i aby przeciwstawić „logice strachu etykę odpowiedzialności”.
 

10 sierpnia 2022, 13:35