Szukaj

Bp Nunzio Galantino - przewodniczący Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej Bp Nunzio Galantino - przewodniczący Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej 

Bp Galantino: finanse pozostają w służbie ewangelizacji

Stolica Apostolska opublikowała bilans finansowy za 2021 r. Zdaniem przewodniczącego Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA), bp Nunzia Galantino jest on wyrazem przejrzystości i wiarygodności. Stanowi to niezbędny warunek pozyskania zaufania wszystkich, którzy powierzają Kościołowi środki, dzięki którym może on realizować swoją misję.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Bilans jednego z najważniejszych urzędów finansowych Watykanu, które m.in. zarządza inwestycjami finansowymi i nieruchomościami należącymi do Sekretariatu Stanu, wskazuje na nadwyżkę ponad 8 mln euro, mimo trudności spowodowanych pandemią. Bp Galantino zauważa, że perspektywy na kolejny rok wciąż są niepewne z powodu wojny na Ukrainie. Administracja skupiała również uwagę na pomocy najsłabszym grupom, czego dowodem jest pomoc lokatorom dotkniętych trudną sytuacją.

Hierarcha zwraca uwagę, że APSA w poprzednich latach sporządzała bilans, który był poddawany analizie i kontroli. Brakowało natomiast przedstawienia go opinii publicznej. Bardzo ważne pozostaje dostarczenie tym, którzy chcą wiedzieć danych, aby mogli dokonać świadomego osądu i unikać powtarzania obiegowych sloganów na temat majątku kościelnego oraz finansów jakimi dysponuje. Bp Nunzio Galantino został zapytany, na ile nowa Konstytucja Apostolska o reformie Kurii Rzymskiej ukierunkowuje działania APSA.

Bp Galantino: odpowiadamy za powierzone nam środki

„Konstytucja Praedicate Evangelium zdecydowanie przeorientowała wszystkie działania Kurii Rzymskiej na jedyną misję Kościoła, jaką jest ewangelizacja. Dlatego również my, jako APSA, musimy stale pamiętać, że poprzez to, co robimy, jesteśmy powołani do ewangelizacji – zaznaczył bp Galantino. – Z pewnością nie ewangelizujemy, gdy w administrowaniu dobrami giną konkretne cele, którym powinny one służyć. Jeśli nastawiam się na inwestycje spekulacyjne, to na pewno nie ewangelizuję. Nie ewangelizuje się również wtedy, gdy przez zaniedbanie lub niekompetencję w zarządzaniu dobrami z trudem realizuje się cel, jakim jest zapewnienie tego, co jest niezbędne dla działalności misyjnej Kościoła i Kurii Rzymskiej. Powtarzam: wiarygodność i reputacja Kościoła, jak dobrze wiemy, przychodzą również przez kompetentne i przejrzyste zarządzanie dobrami, dlatego upublicznienie bilansu jest konkretnym sposobem podziękowania tym, którzy na różne sposoby wciąż hojnie powierzają Kościołowi środki na jego misję.“

06 sierpnia 2022, 14:51