Szukaj

Abp Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia Abp Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia 

Abp Vincenzo Paglia jest obrońcą życia na każdym etapie

Podczas jednej z debat telewizyjnych na antenie włoskiej stacji TG 3, na pytanie prowadzącej czy ustawa 194, umożliwiająca dokonanie aborcji pod pewnymi warunkami, mogłaby zostać zniesiona, abp Paglia odpowiedział, że prawo to jest obecnie „filarem” włoskiego życia społecznego, tzn. że jest osadzone we włoskim systemie prawnym. Dlatego żadna siła polityczna nie zamierza go obecnie znosić.

Vatican News

Intencją wypowiedzi hierarchy nie była pochwała aktualnego prawa, lecz spostrzeżenie, że zniesienie ustawy 194 jest praktycznie niemożliwe, gdyż obecnie stanowi ona element strukturalny przepisów w tym zakresie. Abp Paglia, w tym samym wywiadzie, podkreślił z mocą, że ważne jest upowszechnianie tej części prawa, która dotyczy obrony i promocji macierzyństwa, co zresztą wyraził w tym czasie także kardynał Ruini. To wtedy prawo będzie mogło, a nawet powinno zostać poprawione w kierunku pełniejszej obrony nienarodzonego dziecka, co jest więcej niż pożądane. Należy także unikać ryzyka pogorszenia sytuacji prawnej, co niestety miało miejsce w niektórych przypadkach.

Reakcja wielu osób na wypowiedź przewodniczącego Papieskiej Akademii Życia wydaje się niezrozumiała, a wręcz przewrotna. Nie tylko dlatego, że zatrzymali się na słowie „filar”, wyrwanym z kontekstu, ale przede wszystkim nie wzięli pod uwagę licznych wystąpień abp. Paglii na temat obrony i promocji życia w każdym wieku (od poczęcia do śmierci) i w każdej sytuacji (często wskazuje on na poniżane dzieci, kobiety, więźniów, skazanych na śmierć, imigrantów oraz osoby starsze). Wystąpienia hierarchy przeciwko eutanazji i na rzecz troski o osoby starsze zostały całkowicie pominięte.
 

29 sierpnia 2022, 14:44