Szukaj

Archiwa Watykanu dostępne w Internecie Archiwa Watykanu dostępne w Internecie 

Archiwa Watykanu dostępne w Internecie

Na polecenie Papieża Franciszka archiwalne zasoby Watykanu zawierające dokumentację próśb o pomoc kierowanych przez Żydów do Stolicy Apostolskiej w czasie drugiej wojny światowej, są od czerwca ogólnodostępne w Internecie. „Dzięki temu będzie można łatwo prowadzić badania nad dokumentami. Wśród Żydów rozpowszechniona była wtedy myśl, że zwrócenie się do Papieża jest szansą na ratunek” – powiedział Radiu Watykańskiemu dr Johan Ickx, szef Archiwum Historycznego Sekcji Stosunków z Państwami w Sekre

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Fotokopie 170 tomów dokumentów serii Archiwum Historycznego Sekretariatu Stanu dotyczą pontyfikatu Piusa XII (1939-1948). Jak na razie dostęp obejmuje 70 proc. materiałów, później zostanie uzupełniony o ostatnie tomy. Dwa lata temu archiwa zostały otwarte dla naukowców. Obecna decyzja Papieża, oprócz nadania kolejnego impulsu badaniom historycznym, ułatwi rodzinom prześladowanych odtworzenie historii ich bliskich, którzy w czasie II wojny światowej zwrócili się do Watykanu o pomoc.

„Pierwsze wyniki badań coraz wyraźniej pokazują zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w poszukiwanie pokoju i sprawiedliwości dla narodów” – stwierdza dr Johan Ickx. 

„Te dokumenty pokazują wielką gotowość Stolicy Apostolskiej do niesienia pomocy prześladowanym przez nazizm i faszyzm. Pokazują też jej trudności i niemożność działania spowodowaną blokowaniem inicjatyw pomocy przez reżimy. Już w przeszłości Franciszek chciał otworzyć archiwa dotyczące lat dyktatury w Argentynie, aby pomóc rodzinom ofiar w odkryciu prawd, które dokumenty watykańskie mogły zawierać. Każdy może teraz połączyć się z naszą stroną, wejść i zobaczyć wszystkie prośby o pomoc skierowane do Stolicy Apostolskiej przez prześladowanych, a następnie wynikające z nich dossier osób, rodzin lub grup, które zwróciły się do Piusa XII o pomoc. Papież, umieszczając ten materiał w sieci, z pewnością myślał o rodzinach, potomkach prześladowanych i chciał ułatwić im zebranie pewnych elementów prawdy o ich perypetiach.“

 

 

03 lipca 2022, 11:43