Szukaj

80-lecie relacji dyplomatycznych z Tajwanem 80-lecie relacji dyplomatycznych z Tajwanem 

80-lecie relacji dyplomatycznych z Tajwanem

W tym roku przypada 80-lecie relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Tajwanem. Z tej okazji ambasada Republiki Chińskiej zorganizowała konferencję, która miała ukazać siłę dwustronnej przyjaźni. Watykan jest jednym z nielicznych krajów, które nadal utrzymują oficjalne relacje z Tajwanem.

Radio Watykańskie

Uczestniczący w konferencji abp Protase Rugambwa sekretarz watykańskiej Dykasterii ds. Ewangelizacji Narodów podkreślił rolę tego wyspiarskiego kraju w misji Kościoła. Jego zdaniem powinien on odegrać decydującą rolę w ewangelizacji Azji. Z kolei podsekretarz Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego zwrócił uwagę na harmonijny pluralizm tajwańskiego społeczeństwa. Jest to możliwe, ponieważ opiera się ono na niepodważalnej wartości wolności religijnej – zauważył ks. Paulin Batairwa Kubuya.

Respektowanie wolności religijnej docenił też ks. Gianni Criveller z Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych. Podkreślił on, że Tajwanu nie można traktować jako reliktu przeszłości, którego można się pozbyć. „Tajwan jest mały, ale jego historia ma wielkie znaczenie: Kościół jest tam wolny i panuje tam pokój. Jest wolność, pluralizm, dialog między wyznawcami różnych religii i demokracja. To nie jest mało w czasach, gdy tak mało szanuje się wolność, dialog i demokrację" – dodał przedstawiciel papieskiego instytutu.

15 lipca 2022, 14:37