Szukaj

Ze świętopietrza sfinansowano w 2021 projekty za 10 mln euro Ze świętopietrza sfinansowano w 2021 projekty za 10 mln euro 

Ze świętopietrza sfinansowano w 2021 projekty za 10 mln euro

Z opublikowanego przez Watykański Sekretariat ds. Ekonomii sprawozdania wynika, że zbiórki na posługę i działalność charytatywną Papieża na całym świecie przyniosły około 47 mln euro. Wsparcie oferowane na potrzeby w 67 krajach wyniosło z kolei 65,3 mln euro.

Radio Watykańskie

Świętopietrze zbierane jest tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca. Środki uzyskane z hojności poszczególnych wiernych, diecezji i organizacji charytatywnych przeznaczane są na wsparcie działalności charytatywnej papieża, jak i na struktury towarzyszące jego misji apostolskiej.

Na sumę zebraną w 2021 roku złożyły się, oprócz zbiórki przeprowadzonej w uroczystość świętych Piotra i Pawła we wszystkich diecezjach świata, ofiary otrzymane za pośrednictwem przelewów bankowych, darowizny, spadki oraz wpłaty dokonane na stronie internetowej. Największa część darowizn (65 proc.) pochodziła od diecezji, kolejne 10 proc. od fundacji. Pod względem geograficznym największymi benefaktorami były Stany Zjednoczone (29,3 proc.), a następnie Włochy (11,3 proc.), Niemcy (5,2 proc.), Korea (3,2 proc.) i Francja (2,7 proc.).

Fundusze dotyczą z jednej strony posługi świadczonej przez Kurię Rzymską, a z drugiej licznych dzieł charytatywnych, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Z 65,3 mln euro wydanych w 2021 r. 46,9 mln to ofiary otrzymane w ciągu roku, a pozostałe 18,4 mln euro to wkład własny. 55,5 mln euro przeznaczono na działania promowane przez Stolicę Apostolską w ramach realizacji misji apostolskiej Papieża, natomiast niecałe 10 mln euro (9,8 mln) dotyczyło 157 projektów pomocowych w 67 krajach.

W ramach pomocy udzielanej diecezjom dysponującym niewielkimi środkami, instytutom zakonnym i wiernym znajdującym się w trudnej sytuacji (ubogim, dzieciom, osobom starszym, zepchniętym na margines, ale także ofiarom klęsk żywiołowych, ofiarom wojen, uchodźcom, migrantom itp.) Stolica Apostolska przekazała w 2021 r. ponad 35 mln euro. Głównym beneficjentem była Afryka (41,8 proc.), następnie Ameryka (23,5 proc.), Azja (8,2 proc.) i Europa (1 proc.). Wyróżnia się trzy obszary pomocy: projekty społeczne (budowa szkół, projekty ochrony godności ludzkiej itp.), wspieranie ewangelizacyjnej obecności Kościołów w trudnej sytuacji (np. budowa akademików w Sudanie Południowym i Indonezji) oraz rozszerzanie i podtrzymywanie obecności ewangelizacyjnej (budowa nowych kościołów).

W latach 2015-2020 świętopietrze zanotowało spadek o 23 proc., a w 2020 roku o kolejne 18 proc. z powodu pandemii.

16 czerwca 2022, 14:45