Szukaj

Watykan aktualizuje Vademecum dotyczące nadużyć seksualnych Watykan aktualizuje Vademecum dotyczące nadużyć seksualnych 

Watykan aktualizuje Vademecum dotyczące nadużyć seksualnych

Po dwóch latach od pierwszego wydania ukazała się poprawiona wersja „Vademecum dotyczącego wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”. Jest to narzędzie opracowane przez Dykasterię Nauki Wiary, które ma pomóc biskupom i ich współpracownikom w postępowaniu w sytuacjach, gdy osoba duchowna zostaje oskarżona o wykorzystywanie nieletnich.

Radio Watykańskie

Tekst, który nie ma mocy prawnej, ma na celu dać odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie znajomości procedur ze strony osób, które mają do czynienia z opisanymi sytuacjami. Dykasteria Nauki Wiary zauważyła, że już pierwsze wydanie Vademecum przyczyniło się do ujednolicenia działań, kształcenia osób stosujących prawo i rozwiązania kwestii, na które akty prawne nie dają wystarczających odpowiedzi.

Aktualizacja pierwszego wydania była konieczna głównie ze względu na wejście w życie VI Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego i „Norm sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede” (8 grudnia 2021 r.), motu proprioFidem servare” (14 lutego 2022 r.) i „Competentias quasdam decernere” (15 lutego 2022 r.), a także Konstytucji Apostolskiej „Praedicate evangelium” (5 czerwca 2022 r.).

W trakcie prac rewizyjnych uwzględniono, między innymi, różnorodny wkład ośrodków akademickich i studiów w tej sferze, które napłynęły do Dykasterii w ciągu ostatnich dwóch lat, a także ciągłą konfrontację z rzeczywistością kościelną, która od dawna zajmuje się tą dziedziną, a której sugestie okazały się cenną okazją do wyjaśnienia niektórych kwestii i udoskonalenia tekstu.

27 czerwca 2022, 15:06