Szukaj

Siostry Elżbietanki podczas beatyfikacji Męczenniczek we Wrocławiu (zdjęcie: wroclaw.gosc.pl) Siostry Elżbietanki podczas beatyfikacji Męczenniczek we Wrocławiu (zdjęcie: wroclaw.gosc.pl) 

Kard. Semeraro: oby nigdy nie zabrakło szacunku dla kobiecości

W katedrze wrocławskiej odbyła się beatyfikacja 10 sióstr elżbietanek zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r. Mszy przewodniczył kard. Marcello Semeraro. W kazaniu zaznaczył, że elżbietańskie męczenniczki stanowi żywą reprezentację dziesięciu mądrych panien z ewangelicznej przypowieści według św. Mateusza. Szły one na spotkanie Pana z płonącymi lampami. Ich świadectwo jest słowem miłości, znakiem miłosierdzia i całkowitego oddania się boskiemu Oblubieńcowi.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Prefekt Dykasterii spraw Kanonizacyjnych zwrócił uwagę, że przez święte życie i przykładne męczeństwo s. Marii Paschalis Jahn i jej towarzyszek, Pan chciał powiedzieć mieszkańcom tej ziemi: „Jesteście moim ludem umiłowanym, waszą nadzieją jest moja wierność, nie opuściłem Was i nigdy nie opuszczę. Niczego wam nie odbieram, bo nie szukam niczego poza waszą bliskością, oddaniem i miłością”. Kard. Semeraro nawiązał do obecnej sytuacji w Europie XXI wieku. Zauważył, że żyjemy dzisiaj w okolicznościach, w których, w obliczu przemocy, okrucieństwa i nieuzasadnionej nienawiści, odczuwamy potrzebę, aby pragnienie pokoju i budowania zgody karmić gestami miłosierdzia, otwartości i gościnności. Pokój buduje się poprzez konkretne gesty bezinteresownej miłości, służy się mu poprzez oddanie i wierność w trosce o innych. Jest to konkretna odpowiedź, którą - obok modlitwy - każdy z nas może dać w obliczu wielu okrucieństw, barbarzyństwa i niesprawiedliwości, których jesteśmy świadkami. W tym względzie nowe błogosławione są dla nas wspaniałym przykładem. Homilię Prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych przeczytał po polsku bp Jacek Kiciński.

Kard. Semeraro: nie możemy dać sobie odebrać wartości czystości

„Paschalis Jahn i jej towarzyszki z miłości pragnęły bronić swego dziewictwa i czystości przez męczeństwo. Jeśli nawet w hasłach i poglądach świata, w którym żyjemy, wydaje się, że nie ma miejsca dla takich słów, nie możemy pozwolić, by odebrano nam skarb ich znaczenia. Nowe błogosławione są w rzeczywistości ostatnim ogniwem długiego łańcucha, tak długiego jak cała tradycja Kościoła – podkreślił kard. Semeraro. – Już pierwsi Ojcowie wychwalali dziewictwo konsekrowane i czystą miłość dziewic. Czystość jest w istocie miłością bezinteresowną par excellence, która czyni całkowity dar ze swojego życia, nie zatrzymując niczego dla siebie. Przykład nowych błogosławionych, tak jasny i przejrzysty, przeciwstawia się wielu zafałszowaniom ludzkiej miłości. Przypomina wszystkim - myślę tu zwłaszcza o młodych - o tym, jakiej miłości poszukuje ludzkie serce. Czy to nie w darze z siebie samych odnajdujemy siebie? Czyż nie jest prawdą, że im cenniejszy jest dar, tym bardziej wymaga od nas, abyśmy byli jego stróżami? Kontemplując przykład tych silnych i szczerych kobiet, wszyscy mogą na nowo odkryć, że są powołani do prawdziwej, troskliwej i bezinteresownej miłości.“

11 czerwca 2022, 14:34