Szukaj

Instytut Antropologii PUG z nową siedzibą Instytut Antropologii PUG z nową siedzibą 

Instytut Antropologii PUG z nową siedzibą

Instytut Antropologii (IADC) przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim rozszerza swoją działalność. Instytucja, której jednym z zadań jest szkolenie w zakresie ochrony nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym (dawne Centrum Ochrony Nieletnich), otworzyła swoją nową siedzibę. „Chcemy stale rozwijać nasze działania dydaktyczne i badawcze” – powiedział Radiu Watykańskiemu Hans Zollner SJ, dyrektor Instytutu.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Wczoraj jej inauguracji dokonał generał jezuitów, o. Arturo Sosa. „Instytut jest jednym z najważniejszych frontów zaangażowania na rzecz nawrócenia, które prowadzi do zagwarantowania bezpiecznego środowiska dla każdego człowieka” – zaznaczył przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego.

Nowe biura znajdują się w dotychczasowej siedzibie „La Civiltà Cattolica”. Więcej przestrzeni jest konieczne, by zapewnić warunki do pracy rozrastającemu się zespołowi. Instytut prowadzi m.in. kursy dotyczące bezpieczeństwa nieletnich oraz badania naukowe. Jak zaznaczył ks. Hans Zollner SJ, dyrektor Instytutu, nowe przestrzenie będą służyły polepszaniu działań w ramach podjętej misji.

W Kościele nie ustaje dyskusja o nadużyciach

„Chcemy kontynuować, a na pewno udoskonalić nasze programy dla osób, które przyjeżdżają do Rzymu z całego świata, aby uzyskać dyplom z zakresu bezpieczeństwa. Wszystko stale rozwijamy, także dlatego, że w Kościele nie ustaje publiczna dyskusja na temat nadużyć. Chcemy także zintensyfikować i pogłębić nasze prace badawcze oraz mocniej zaznaczyć swoją obecność w sferze akademickiej, poprzez publikacje i badania własne oraz prowadzone we współpracy z innymi uczelniami, z którymi od lat utrzymujemy kontakty. W najbliższych miesiącach rozpoczynamy nowe projekty i cieszymy się, że udało nam się uzyskać wsparcie różnych fundacji.“

Dawne Centrum Ochrony Nieletnich powstało w 2012 r. w ramach Instytutu Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Stopniowo rozszerzało działalność od kształcenia w zakresie ochrony nieletnich, po ochronę wszystkich osób narażonych na nadużycia. Obecnie placówka jest ośrodkiem naukowo-badawczym z możliwością nadawania stopni naukowych w zakresie bezpieczeństwa i antropologii.

17 czerwca 2022, 14:40