Szukaj

Podpisano umowę o przebudowie koszar Gwardii Szwajcarskiej Podpisano umowę o przebudowie koszar Gwardii Szwajcarskiej  (Vatican Media)

Podpisano umowę o przebudowie koszar Gwardii Szwajcarskiej

Zapadła decyzja o przebudowie koszar Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie. W Pałacu Apostolskim podpisano w tej sprawie umowę (protokół ustaleń) między Sekretariatem Stanu i szwajcarską fundacją, która sfinansuje projekt. Prace rozpoczną się dopiero po jubileuszu, czyli w 2026 r.

Krzysztof Bronk - Watykan

O przebudowie siedziby Gwardii mówi się od dawna, nie spełnia ona bowiem współczesnych standardów. Ponadto w 2015 r. Watykan postanowił zwiększyć liczbę gwardzistów ze 110 do 135. Aktualnie koszary składają się z wielkich sal, w których żyje po dziesięciu gwardzistów. Korzystają oni ze wspólnych łazienek. W koszarach nie ma klimatyzacji, a sam budynek boryka się z problemem wilgoci. Jak mówi prezes Fundacji Jean-Pierre Roth remont jest koniecznością. Główne lokale nie oferują wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić gwardzistów i ich rodziny, a ich utrzymanie jest bardzo kosztowne i nie spełnia aktualnych wymogów ekologicznych.

Koszt remontu oszacowano na 50 mln franków. Szwajcarskiej fundacji udało się już zebrać ponad 42 mln. Jak przyznaje kard. Pietro Parolin, Szwajcarzy okazali się bardzo wspaniałomyślni. Teraz będzie trzeba zadbać o to, by renowacja spełniła wymogi konserwatorów zabytków. Od 1984 r. cały Watykan należy do kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Mówi kard. Parolin:

„Pierwszym krokiem będzie wykonanie projektu wstępnego. Jest to konieczne ze względu na wartość historyczną obecnych koszar, których budynki pochodzą z czasów Piusa IX i Piusa XI. Istotnym elementem będzie tu zachowanie zewnętrznych fasad, a także ograniczenie wysokości przez wzgląd na kolumnadę Berniniego. Kolejnym elementem jest potrzeba ochrony pobliskich zabytków, w szczególności Passetto di Borgo oraz archeologicznych pozostałości rzymskiej nekropolii w podziemiach koszar. Nawet jeśli rok 2026 wydaje się odległą perspektywą, należy opracować plan działania, który musi obejmować zatwierdzenie ostatecznego projektu oraz - zgodnie z watykańskim prawem o przejrzystości i kodeksem zamówień publicznych - udzielenie zamówienia i otwarcie placu budowy, a w konsekwencji tymczasowe przeniesienie Gwardii.“

04 maja 2022, 15:20