Szukaj

Papież dziękuje Kościołom za pomoc ukraińskim uchodźcom Papież dziękuje Kościołom za pomoc ukraińskim uchodźcom  (ANSA)

Papież dziękuje Kościołom za pomoc ukraińskim uchodźcom

Masowe przesiedlenia spowodowane konfliktem na Ukrainie to największy ruch uchodźców w Europie po II wojnie światowej – przypomniał Papież w przesłaniu do Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji. Franciszek podziękował za odpowiedź Kościołów na ten kryzys, zaznaczając jednak, że nie można zapominać o milionach osób ubiegających się o azyl, uchodźców i przesiedleńców w innych częściach świata, którzy rozpaczliwie potrzebują przyjęcia, ochrony i miłości.

Vatican News

Jako Kościół chcemy służyć wszystkim i ciężko pracować na rzecz budowania pokojowej przyszłości – napisał Papież do członków Komisji. Przypomniał, że została ona założona przez Piusa XII w 1951 r. w celu stworzenia sieci Konferencji Episkopatów na całym świecie, aby wspierać je w ich posłudze duszpasterskiej na rzecz migrantów i uchodźców. Jej charakter i misja odróżniają ją od innych organizacji działających w społeczeństwie obywatelskim i w Kościele. Komisja jest bowiem kolegialnym wyrazem działań duszpasterskich w dziedzinie migracji podejmowanych przez biskupów, którzy w komunii z Papieżem uczestniczą w jego trosce o Kościół powszechny.

Papież zauważył, że misja Komisji jest realizowana w dwóch kierunkach: ad intra i ad extra. Przede wszystkim ma ona służyć kompetentną pomocą episkopatom i diecezjom, które muszą odpowiedzieć na liczne i złożone wyzwania migracyjne obecnych czasów. Z drugiej strony Komisja jest powołana do reagowania na globalne wyzwania i sytuacje kryzysowe związane z migracją za pomocą konkretnych programów, zawsze w komunii z Kościołami lokalnymi. Trzeba uwrażliwiać na problematykę migracyjną, aby promować poszanowanie praw człowieka i promocję jego godności zgodnie z wytycznymi nauki społecznej Kościoła – napisał Papież.
 

30 maja 2022, 14:56