Szukaj

Kard. Pietro Parolin na Uniwersytecie Laterańskim Kard. Pietro Parolin na Uniwersytecie Laterańskim 

Kard. Parolin: Kuria Rzymska na służbie papieżowi i biskupom

Reforma Kurii Rzymskiej stanowi jedno z największych wyzwań obecnego pontyfikatu, które zostało zlecone przyszłemu papieżowi przez kardynałów z całego świata jeszcze przed konklawe, które w 2013 roku wybrało Franciszka. Kard. Pietro Parolin mówił o tym na sympozjum poświęconym nowej konstytucji apostolskiej „Praedicate Evangelium”, poświęconej działaniu Kurii Rzymskiej i jej posłudze w świecie.

Vatican News

Watykański Sekretarz Stanu podkreślił, że wprowadzane obecnie reformy stanowią kontynuację konstytucji apostolskiej „Pastor Bonus” ogłoszonej przez Jana Pawła II w 1985 roku. Zauważył, że nowa konstytucja zawiera zasady dobrego zarządzania Kurią Rzymską, które mogą być użyteczne dla całego Kościoła. Mówiąc o komunii kościelnej i zarządzaniu kard. Parolin przypomniał słowa Franciszka, że dykasterie są na służbie papieżowi i biskupom. Mają wspomagać zarówno Kościoły lokalne, jak i konferencje episkopatów. Są to mechanizmy pomocowe. Hierarcha przypomniał, że relacje między Kurią Rzymską a episkopatami opierają się na współpracy i zaufaniu, a nigdy na wyższości lub przeciwnościach. Kard. Parolin przypomniał, że już konstytucja apostolska „Pastor Bonus” podkreślała, że Kuria Rzymska nie działa z własnej inicjatywy, tylko jest narzędziem w rękach papieża.

Mówiąc o wdrażanej reformie watykański Sekretarz Stanu zauważył, że nie będzie ona skuteczna, jeśli nie zostanie wdrożona przez „odnowionych ludzi”, a nie jedynie „nowych ludzi”. Wskazał, że w procesie reformy nie można zadowolić się jedynie zmianą personelu, ale trzeba doprowadzić członków Kurii Rzymskiej do odnowy duchowej, ludzkiej i profesjonalnej. „Bez zmiany mentalności – podkreślił kard. Parolin – wszelkie wysiłki reformatorskie okazałyby się płonne”.
 

17 maja 2022, 14:16