Szukaj

Kard. Kurt Koch Kard. Kurt Koch 

Kard. Koch: nie możemy ulegać pokusie zamkniętej mentalności

Kard. Koch skierował przesłanie do XII Zgromadzenia Ogólnego Rady Kościołów Bliskiego Wschodu, które obradowało pod hasłem „Nabierzcie odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan zaznaczył, że w trudnych czasach nie można ulegać pokusie zamkniętej mentalności, ale skorzystać z zaproszenia podążania razem w ramach synodalności.

Vatican News

Jak podkreślił hierarcha, chrześcijanie Bliskiego Wschodu, jak i cała ludzkość mierzą się dzisiaj z szeregiem problemów. Konflikt w Syrii, cierpienie spowodowane przemocą i dyskryminacją oraz emigracja wielu chrześcijan z tego obszaru, powstawanie nowych podziałów wśród chrześcijan, a także zło dotykające cały świat, jak zmiany klimatyczne, pandemia i wojny w wielu miejscach, w tym w Europie – to wszystko powoduje, że ludzie, a szczególnie chrześcijanie, są narażeni na pokusę „zamkniętej mentalności konfesyjnej, opartej na własnych specyficznych tożsamościach społeczno-kulturowych i partykularyzmach”.

Dlatego – stwierdza kard. Koch – trzeba poświęcić uwagę synodalności, która wszystkim chrześcijanom została wskazana przez Ducha Świętego. Chrześcijanie, inspirując się Magami idącymi razem na spotkanie Jezusa po jego narodzeniu, powinni dostrzec w niej właśnie „wspólną drogę” (syn-hodos) ku pełnej komunii, na której zbliżają się do Chrystusa i do siebie nawzajem.

Dotychczasowa praca Rady, obejmująca wspólne przedsięwzięcia na poziomie regionalnym, spotkania, szkolenia, refleksję teologiczną, służbę społeczną, dialog międzyreligijny i promocję osoby ludzkiej, szczególnie kobiet i młodzieży, umocniła całą wspólnotę chrześcijańską, za co wszyscy powinni być wdzięczni Bogu.

Jak podkreślił hierarcha, troska Franciszka o Bliski Wschód jest jedną z najważniejszych w jego pontyfikacie, co pokazywał m.in. przez swoje liczne podróże do Egiptu, ZEA, czy Iraku. Dzięki licznym inicjatywom podejmowanym przez Papieża, chrześcijanie mają okazję „odkrywać się na nowo jako bracia i siostry w Chrystusie, rozeznawać, czego nauczyliśmy się od siebie nawzajem, a także mogą nas zachęcać do umacniania tego, co już nas łączy, czyli chrztu, dzięki któremu już jesteśmy członkami jednego Ciała Chrystusa”.

Na zakończenie kard. Koch wyraził wiarę, że Zmartwychwstały Pan da chrześcijanom jedność, także eucharystyczną. „Jak Magowie, jak uczniowie z Emaus, podążajmy razem ku błogosławionemu dniu, w którym będziemy mogli wspólnie spożywać i pić Jego Ciało i Krew” – zakończył kard. Koch.
 

23 maja 2022, 14:51