Szukaj

Jan Chrzciciel Scalabrini (1839-1905) Jan Chrzciciel Scalabrini (1839-1905)  

Apostoł migrantów zostanie ogłoszony świętym

Papież zwołał konsystorz w celu ogłoszenia daty kanonizacji bł. Jana Chrzciciela Scalabriniego, biskupa Piacenzy, założyciela zgromadzenia Misjonarzy i Misjonarek św. Karola dla służby wśród migrantów. Franciszek udzielił także dyspensy od uznania drugiego cudu, jak to miało miejsce w przypadku papieża Jana XXIII. Ojciec Święty uznał także heroiczność cnót siedmiorga Sług Bożych, wśród których znajduje się Polka, świecka pielęgniarka, Janina Woynarowska.

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Janina Woynarowska urodziła się w 1923 roku, wyróżniała się fachową i troskliwą opieką nad osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Sama poważnie cierpiała z powodu poważnego upośledzenia fizycznego. Żyła głęboką wiarą, która doprowadziła ją do konsekracji w instytucie świeckim na ręce ówczesnego arcybiskupa Karola Wojtyły. Zmarła w 1979 roku.

Podczas zwołanego konsystorza zostanie również ogłoszona data kanonizacji bł. Artemide Zattiego, świeckiego Włocha, który wyemigrował wraz z rodziną do Argentyny pod koniec XIX wieku. Był współpracownikiem salezjanów i misjonarzem w Patagonii. Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwu hiszpańskiej świeckiej, Marii de la Concepción Barrecheguren y García. Zostanie ona wkrótce ogłoszona błogosławioną.

Przyszły święty, Jan Chrzciciel Scalabrini urodził się 8 lipca 1839 r w prowincji Como. W wieku 37 lat został mianowany biskupem Piacenzy. Sprawował ten urząd przez 10 lat. Papież Pius IX nazwał go „apostołem katechizmu”, ponieważ przywiązywał wielką wagę do podstawowej edukacji chrześcijańskiej, co doprowadziło go do założenia pierwszego we Włoszech czasopisma katechetycznego. W 1887 r. założył zgromadzenie Misjonarzy św. Karola, aby służyło emigrantom. Siedem lat później powstała żeńska gałąź zgromadzenia. W 1901 r. Scalabrini wypłynął z Genui, aby dołączyć do włoskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Był jednym z pionierów badań nad zjawiskiem migracji w Kościele. Jest autorem jednej z pierwszych włoskich ustaw na ten temat, ogłoszonej w 1901 roku. Do pierwszych dziesięciu misjonarzy wyjeżdżających do Ameryki w lipcu 1888 roku powiedział: „Pole otwarte dla waszego zapału nie ma granic. Trzeba wznosić świątynie, otwierać szkoły, budować szpitale, zakładać sierocińce. Tam obecne są nieszczęścia, na które trzeba sprowadzić dobroczynny wpływ chrześcijańskiego miłosierdzia”. Jan Scalabrini zmarł 1 czerwca 1905 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1997 r. św. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.

21 maja 2022, 14:03