Szukaj

Stolica Apostolska wzywa OBWE do tworzenia mechanizmów ochrony uchodźców Stolica Apostolska wzywa OBWE do tworzenia mechanizmów ochrony uchodźców 

Stolica Apostolska wzywa OBWE do tworzenia mechanizmów ochrony uchodźców

Znaczny wzrost liczby uchodźców, spowodowany wojną na Ukrainie, wskazuje na pilną potrzebę ustanowienia trwałych mechanizmów pomocy oraz rozwiązań chroniących migrantów przed handlem ludźmi i wyzyskiem – uważa stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy OBWE.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Na konferencji sojuszu poświęconej przeciwstawianiu się handlowi ludźmi ks. Janusz Urbańczyk zauważył, że aby pomoc była efektywna, państwa muszą podwoić wysiłki i rozwinąć nowe formy ochrony, pomocy i partnerstwa. Konieczna jest współpraca między agencjami państwowymi, społeczeństwem, sektorem prywatnym i samymi uchodźcami. „Takie działania przynoszą najlepsze rezultaty i zwracają pokrzywdzonym nadzieję” – powiedział watykański dyplomata.

Ks. Janusz Urbańczyk podkreślił, że należy docenić pracę organizacji pozarządowych, w tym także należących do różnych Kościołów i zacieśniać z nimi współpracę. Są one w stanie dotrzeć do odizolowanych i zmarginalizowanych społeczności, z pomocą którym nie radzą sobie większe instytucje, a nawet rządy. „Organizacje te odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu handlowi ludźmi oraz w pomocy i reintegracji osób, które przeżyły ten proceder” – powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy OBWE.

07 kwietnia 2022, 14:06