Szukaj

Ojciec Święty mianował ks. Krzysztofa Kudławca biskupem diecezji Daule w Ekwadorze. Ojciec Święty mianował ks. Krzysztofa Kudławca biskupem diecezji Daule w Ekwadorze.  (Vatican Media)

Ks. Krzysztof Kudławiec biskupem w Ekwadorze

Ojciec Święty mianował ks. Krzysztofa Kudławca, dotychczasowego wikariusza biskupiego i dyrektora diecezjalnego Papieskich Stowarzyszeń Misyjnych w Portoviejo, biskupem diecezji Daule w Ekwadorze.

Vatican News

Biskup nominat urodził się 19 września 1969 r. w Gorlicach-Gliniku Mariampolskim. Uzyskał licencjat z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 r. W diecezji rzeszowskiej pełnił funkcję wikariusza parafialnego, a następnie studiował misjologię. W 2002 r. wyjechał na misję do Ekwadoru, gdzie był odpowiedzialny za organizację IX Krajowego Kongresu Misyjnego w Portoviejo.

Przez wiele lat był proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Calderón, wikariuszem biskupim i koordynatorem Papieskich Stowarzyszeń Misyjnych w archidiecezji Portoviejo.

22 kwietnia 2022, 14:34