Szukaj

Wielki Piątek: kolekta na potrzeby Ziemi Świętej Wielki Piątek: kolekta na potrzeby Ziemi Świętej 

Wielki Piątek: kolekta na potrzeby Ziemi Świętej

Prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich skierował list do Kościoła powszechnego zapraszając do włączenia się w doroczną zbiórkę na rzecz Ziemi Świętej, która zwykle odbywa się w dniu upamiętniającym śmierć Chrystusa, czyli w Wielki Piątek.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Kard. Leonardo Sandri zauważył, że przez dwa kolejne lata chrześcijanie na Bliskim Wschodzie obchodzili Wielkanoc i Boże Narodzenie w izolacji, pozbawieni obecności pielgrzymów odwiedzających miejsca święte oraz lokalnych społeczności. Rodziny bardziej jednak cierpiały z powodu braku pracy niż bezpośrednich skutków samej pandemii.

Zbiórka na Ziemię Świętą została wprowadzona na wyraźne życzenie papieży, aby utrzymać silną więź między chrześcijanami na całym świecie i miejscami świętymi. Jest ona podstawowym źródłem utrzymania życia, które toczy się wokół miejsc świętych oraz narzędziem dla Kościoła, aby towarzyszyć wspólnotom kościelnym Bliskiego Wschodu. „Kolekta dla Ziemi Świętej” jest pomyślana jako wyraz miłości i oddania dla miejsc stanowiących źródła naszego zbawienia. Nawet skromna, jednostkowa ofiara dokonana przez chrześcijan całego świata pozwala braciom i siostrom na Bliskim Wschodzie żyć i mieć nadzieję, dawać nadal żywe świadectwo o Słowie, które stało się Ciałem w miejscach i na drogach będących świadkami jego obecności.

Franciszkańska Kustodia dzięki zbiórce może zachować oraz rozwijać ważną misję, do której została wezwana: utrzymanie miejsc świętych, pomników pamięci, promowanie chrześcijańskiej obecności, czyli żywych kamieni Ziemi Świętej poprzez wiele działań na polu duszpasterskim, edukacyjnym, pomocowym, sanitarnym oraz społecznym.

Tereny, które korzystają w różnych formach ze zbiórki, obejmują wiele miejsc i krajów: Jerozolimę, Palestynę, Izrael, Jordanię, Cypr, Syrię, Liban, Egipt, Etiopia, Erytrea, Turcja, Iran i Irak.

Zwykle środki ze zbiórki podzielone są w ten sposób, że Kustodia Ziemi Świętej otrzymuje 65 proc., natomiast pozostała część pozostaje w gestii Kongregacji Kościołów Wschodnich, która przeznacza je na formację kandydatów do kapłaństwa, utrzymanie duchowieństwa, aktywność szkolną i akademicką, a także wsparcie formacji kulturalnej oraz pomoc dla różnych innych inicjatyw kościelnych na Bliskim Wschodzie.

Kongregacja Kościołów Wschodnich podała, że zbiórka na potrzeby Ziemi Świętej w roku 2021 przyniosła prawie 6 mln. 63 tys. dolarów. Na formację seminarzystów, kapłanów i sióstr, Papieski Instytut Wschodni, wydatki nadzwyczajne dla komitetu współpracy kulturalnej przeznaczono 2 mln. 230 tys. dolarów. Na szkoły Patriarchatu w Jerozolimie, Uniwersytet w Betlejem oraz fundusz solidarności zostało skierowanych prawie 3 mln. dolarów, ponad 2 mln. 400 tys. trafiło do różnych miejsc świętych we wszystkich krajach Bliskiego Wschodu, najwięcej po ponad 400 tys. do Jerozolimy i do Syrii.
 

24 marca 2022, 15:20