Szukaj

Stolica Apostolska dziękuje Polsce za przyjęcie ukraińskich uchodźców Stolica Apostolska dziękuje Polsce za przyjęcie ukraińskich uchodźców 

Stolica Apostolska dziękuje Polsce za przyjęcie ukraińskich uchodźców

Stolica Apostolska wyraziła wdzięczność krajom sąsiadującym z Ukrainą, a zwłaszcza Polsce, za hojność jaką okazują przyjmując uchodźców, przez co stanowią przykład prawdziwej rodziny narodów. Mówiono o tym podczas posiedzenia Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Genewie

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Ks. Janusz Urbańczyk zaznaczył, że istnieje pilna potrzeba ustanowienia większej liczby korytarzy humanitarnych oraz zintensyfikowanie pomocy dla poszczególnych osób i rodzin. „Jest to niezmiernie ważne, by zapobiegać wyzyskiwaniu ich przez organizacje przestępcze zajmujące się handlem ludźmi” – podkreślił watykański dyplomata.

Z kolei podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ dotyczącej praw dziecka Stolica Apostolska wyraziła głębokie zaniepokojenie eskalacją wojny na Ukrainie, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ponad 7,5 mln dzieci. „Wiele z nich musiało opuścić swoje domy i ojczyznę” – powiedział podczas posiedzenia rady ks. Urbańczyk. 

Podkreślił, że społeczność międzynarodowa ponosi moralną odpowiedzialność za zapewnienie im i ich rodzinom natychmiastowej pomocy w postaci zaoferowania dachu nad głową, żywności i wody pitnej. „Konieczna jest także pomoc długofalowa poprzez konkretne inicjatywy mające na celu przyjęcie uchodźców, ich promocję i integrację” – podkreślił przedstawiciel Watykanu. Zaznaczył, że jednym z najbardziej palących problemów jest uproszczenie procedur migracyjnych, tak aby łatwiej można łączyć rozdzielone rodziny, znajdujące się w różnych krajach.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przypomniał, że Papież Franciszek z wielkim niepokojem śledzi ten konflikt i za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej wysyła na Ukrainę pomoc humanitarną, zwłaszcza leki i inne artykuły medyczne pierwszej potrzeby. Jest także obecny wśród cierpiących za pośrednictwem kard. Konrada Krajewskiego i kard. Michaela Czernego, którzy w tych dniach udali się w rejony konfliktu.

10 marca 2022, 15:20