Szukaj

Błogosławiony Tytus Brandsma Błogosławiony Tytus Brandsma 

Troje nowych świętych Kościoła katolickiego

Papież Franciszek będzie przewodniczył 4 marca zwyczajnemu konsystorzowi publicznemu dla kanonizacji trojga błogosławionych. Są nimi Holender, Tytus Brandsma, męczennik, kapłan z zakonu karmelitów, Francuzka, Maria Rivier, założycielka zgromadzenia Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny oraz Włoszka, Maria od Jezusa, założycielka zgromadzenia Sióstr Kapucynek Niepokalanej z Lourdes.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Tytus Brandsma bezkompromisowo przeciwstawiał się hitleryzmowi. Ostrzegał przed zagrożeniami narodowego socjalizmu, który nazywał „pogańską ideologią” oraz „czarną zarazą”. Ostro potępiał prześladowanie chrześcijan oraz żydów, za co od holenderskich sympatyków nazizmu słyszał, że jest komunistą i przyjacielem Żydów. W styczniu 1942 roku został aresztowany w swoim klasztorze w Nijmegen, ponieważ reżim uważał go za „niebezpiecznego wroga sprawy narodowo-socjalistycznej”. Był przetrzymywany w różnych więzieniach, a ostatnim z nich był obóz w Dachau, gdzie po długich cierpieniach został zamordowany śmiertelnym zastrzykiem 26 lipca 1942 roku. O. Brandsmę wyniósł na ołtarze w roku 1985 św. Jan Paweł II.

Siostra Anna-Maria Rivier podczas rewolucji francuskiej potajemnie organizowała niedzielne zgromadzenia wiernych. W czasie, gdy zamykane były wszystkie klasztory, ona otworzyła swój. 21 listopada 1796 roku, w święto Ofiarowania Maryi w Świątyni, Maria i jej cztery towarzyszki poświęciły się Bogu. Dla nowego zgromadzenia najważniejsze było chrześcijańskie wychowanie młodzieży. W 1814 roku otworzyła swój pierwszy sierociniec. W chwili jej śmieci, 3 lutego 1838 roku istniało już 141 domów jej zgromadzenia, w których przebywało ponad 350 sióstr. Została beatyfikowana w Rzymie przez św. Jana Pawła II, 23 maja 1982 roku.

Siostra Maria od Jezusa, czyli Karolina Concetta Angela Santocanale urodziła się w 1852 roku w Palermo. Od najmłodszych lat prowadziła głębokie życie religijne i troszczyła się o biednych. W 1887 roku przyjęła habit tercjarki kapucyńskiej i imię siostra Maria od Jezusa. Celem założonego przez nią zgromadzenia było religijne oraz ogólne kształcenie dzieci oraz pomoc ubogim i chorym, także poprzez odwiedzanie ich w domach. Nazywano ją popularnie „Księdzem Bosko w spódnicy”. Matka Maria od Jezusa Santocanale zmarła w 1923 roku w Cinisi, w archidiecezji Monreale, a została beatyfikowana 12 czerwca 2016 roku.
 

22 lutego 2022, 15:36