Szukaj

Siedziba Kongregacji Nauki Wiary Siedziba Kongregacji Nauki Wiary 

Papież reformuje Kongregację Nauki Wiary

Papież Franciszek wydał list apostolski w formie „Motu proprio” Fidem servare (Strzec wiary), którym modyfikuje wewnętrzną strukturę działania Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd w jej ramach będą istniały dwie niezależne sekcje – doktrynalna i dyscyplinarna. Każda z nich będzie posiadała odrębnego sekretarza podlegającego bezpośrednio prefektowi.

Vatican News

Celem reformy jest nadanie odpowiedniego znaczenia sekcji doktrynalnej i jej fundamentalnej roli w krzewieniu wiary i moralności, bez umniejszania działalności sekcji dyscyplinarnej, która skoncentrowana jest na sprawiedliwości i przez ostatnie dziesięciolecia wiele wysiłku i zasobów ludzkich zaangażowała w badanie przypadków nadużyć w Kościele. W ten sposób, z własnym sekretarzem, każda sekcja będzie miała większą siłę i autonomię, a ich cele działań będą jaśniej wyznaczone.

W swym liście Papież podkreśla, że głównym i ostatecznym kryterium, jakim należy kierować się w życiu Kościoła, jest strzeżenie wiary, stąd tytuł listu apostolskiego. Ojciec Święty przypomina, że swój dotychczasowy kształt ta kluczowa dykasteria zawdzięczała reformom Pawła VI i Jana Pawła II. Biorąc pod uwagę zdobyte przez lata doświadczenie w różnych obszarach pracy kongregacji i konieczność lepszego dostosowania jej prac do wyzwań współczesności, konieczna była reforma ustanawiająca dwie niezależne sekcje mające jasno wyznaczone kompetencje. 

14 lutego 2022, 12:00