Szukaj

Osoby konsekrowane w procesie synodalnym Osoby konsekrowane w procesie synodalnym  

Osoby konsekrowane w procesie synodalnym

Pod znakiem bycia Kościołem coraz bardziej synodalnym obchodzony będzie Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Został on ustanowiony 25 lat temu przez św. Jana Pawła II i tradycyjnie obchodzony jest 2 lutego. Na świecie żyje obecnie ok. 850 tys. konsekrowanych, z czego 30 tys. w Polsce.

Vatican News

Z tej okazji prefekt i sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego napisali specjalny list, w którym podkreślają, że dzień ten stanowi szczególną okazję do wyrażenia wdzięczności Bogu za radosne trwanie w powołaniu tak wielu mężczyzn i kobiet. Kard. João Braz de Aviz i abp José Rodríguez Carballo zachęcają do aktywnego włączenia się w trwający w całym Kościele proces synodalny.

Przypominają, że stawia on przed każdą wspólnotą wyzwanie, „bycia widzialnym znakiem komunii miłości”. Rozważając słowo „uczestnictwo”, hierarchowie zapraszają konsekrowanych do postawienia sobie pytania: „kim są siostry i bracia, których słuchamy, a jeszcze bardziej, dlaczego ich słuchamy?”. Piszą, że każdy z konsekrowanych jest wezwany do postawienia sobie tego pytania, ponieważ nie możemy nazywać się wspólnotą powołanych, a tym bardziej wspólnotą życia, jeśli ktoś w niej nie uczestniczy. Zachęcają ponadto, aby wyruszyć w „podróż” całego Kościoła podejmującego refleksję nad synodalnością, „z bogactwem charyzmatów i życia, bez ukrywania trudności i ran”. Uczestnictwo staje się wtedy odpowiedzialnością.

„Słuchanie - piszą prefekt i sekretarz Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wyraża się w dawaniu miejsca drugiej osobie w swoim życiu, w braniu na serio tego, co jest dla niej ważne”. „Uczestnictwo przybiera w ten sposób formę współodpowiedzialności, która odnosi się nie tylko do organizacji i funkcjonowania Kościoła, ale także do samej jego natury, komunii, i do jego ostatecznego celu: misyjnego marzenia o dotarciu do wszystkich, trosce o wszystkich, w poczuciu, że jesteśmy braćmi i siostrami, razem w życiu i w historii, która jest historią zbawienia” – podkreślają hierarchowie.
 

01 lutego 2022, 13:42