Szukaj

Ks. Putzer: wiara łączy ludzi w walce z ubóstwem Ks. Putzer: wiara łączy ludzi w walce z ubóstwem 

Ks. Putzer: wiara łączy ludzi w walce z ubóstwem

W czasach ogólnoświatowego kryzysu wywołanego pandemią, wiara łączy ludzi, jest proroczym głosem i pozwala tworzyć sieci działania w służbie potrzebującym. Mówił o tym delegat Stolicy Apostolskiej ks. John Putzer podczas siódmego spotkania w ramach Corocznego Dialogu Międzyreligijnego pt. „Rola wiary w walce z ubóstwem podczas kryzysów zdrowotnych” w Genewie.

Marek Krzysztofiak SJ

Z powodu kryzysu pandemicznego 6 mln osób straciło życie a gospodarka światowa została potężnie nadwyrężona. Nierówności społeczne pogłębiły się, bieda w wielu częściach świata znacząco wzrosła. Niestety, w obliczu tego globalnego wyzwania, wiele narodów nie postawiło na solidarność i troskę o najbiedniejszych. Chroniły jedynie siebie, co było widoczne choćby w niesprawiedliwej dystrybucji szczepionek. W rezultacie pogłębiły się podziały społeczne – uważa przedstawiciel Watykanu przy ONZ.

Jak zaznaczył, szukając remedium na te społeczne choroby, warto zwrócić się w stronę wiary religijnej. Po pierwsze, wiara może przyczynić się do pokonania izolacji i podziałów, być siłą jednoczącą w społeczeństwie. Rolą religii, jak wskazuje źródłosłów, (łac. religare - wiązać, spajać), jest tworzenie wspólnoty. W pierwszym rzędzie łączy ona wierzącego z Bogiem, przez modlitwę i dziękczynienie. Owocem są także mocniejsze więzi międzyludzkie. Przekraczają one różnice kulturowe, epokowe czy polityczne. Wszyscy są – jak czytamy w encyklice Fratelli tutti – braćmi i siostrami.

Po drugie, wiara jest głosem profetycznym. Na wierzących ciąży odpowiedzialność występowania przeciwko niesprawiedliwości.

Po trzecie, wiara jest motorem do działania. Ludzie wielu wyznań mogą współpracować na całym świecie. Skoordynowane wysiłki wewnątrz i międzywyznaniowe mogą przynieść wymierny rezultat w rozpoznawaniu prawdziwych potrzeb i świadczeniu usług potrzebującym.

Ks. Putzer przypomniał na zakończenie, że od początku pandemii Kościół katolicki, na czele z Papieżem Franciszkiem, przez szereg swoich instytucji aktywnie wspierał ludzi w ich trudnym położeniu, jak choćby przez działania międzynarodowej sieci Caritas.

14 lutego 2022, 15:14