Szukaj

Watykan zachęca polską prezydencję w OBWE do walki z dyskryminacją religijną Watykan zachęca polską prezydencję w OBWE do walki z dyskryminacją religijną  (AFP or licensors)

Watykan zachęca polską prezydencję w OBWE do walki z dyskryminacją religijną

1 stycznia oficjalnie rozpoczęła się polska prezydencja w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Z tej okazji, podczas dzisiejszego specjalnego posiedzenia Rady Stałej OBWE w Wiedniu, przemówienie wygłosił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy tym gremium ks. Janusz Urbańczyk.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Zachęcił w nim państwa członkowskie OBWE do położenia nacisku na problem łamania prawa do wolności religijnej. Przypomniał słowa Jana Pawła II, który podkreślał, że stopień przestrzegania tego prawa jest najlepszym wyznacznikiem poszanowania wszystkich innych praw człowieka.

Wyraził nadzieję, że szczególna uwaga polskiej prezydencji zostanie poświęcona stale rosnącej na świecie nietolerancji i dyskryminacji wobec chrześcijan, żydów, muzułmanów i przedstawicieli innych religii. „To zjawisko może wywoływać konflikty na ogromną skalę, zagrażając bezpośrednio bezpieczeństwu i stabilności obszaru OBWE” – podkreślił ks. Urbańczyk.

Przypomniał też słowa Papieża Franciszka skierowanego do akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej Korpusu Dyplomatycznego. Podczas noworocznego przemówienia Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie z powodu zmniejszającej się skuteczności wielu organizacji międzynarodowych w radzeniu sobie ze współczesnymi wyzwaniami. „Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy deklarację polskiego przewodnictwa, że wszystkie głosy będą wysłuchiwane i brane pod uwagę” – powiedział ks. Janusz Urbańczyk.

13 stycznia 2022, 14:53