Szukaj

Abp Paul Gallagher Abp Paul Gallagher 

Abp Gallagher: dyplomacja wartości pomaga przełamywać partykularyzmy

W swoim wystąpieniu na spotkaniu pt. „Dyplomacja wartości i rozwoju”, zorganizowanym w Rzymie przez stowarzyszenie Carità Politica, sekretarz sekretariatu stanu ds. stosunków z państwami, abp Paul Gallagher podkreślił, że w obliczu wyzwań stojących przed światem, wspólnie należy szukać rozwiązań, u podstaw których powinna znajdować się dyplomacja wartości. Ma na celu promowanie dobra całej rodziny ludzkiej ponad wszelkimi interesami partykularnymi.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Jak zaznaczył papieski dyplomata, w stosunkach między krajami nie można dzisiaj ograniczać się do powtarzania jedynie rozwiązań z przeszłości ani godzić się na ich narzucanie, ale trzeba szukać nowych sposobów współistnienia państw. Obecna praktyka międzynarodowa budzi wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Od zakończenia II wojny światowej geopolitykę charakteryzuje podejście wielostronne, które jest niezbędne szczególnie dzisiaj. 

         Według abp. Gallaghera, papieska dyplomacja stara się „przenieść konkretne sytuacje w realistyczną perspektywę dobra wspólnego i humanizmu”. Celem prowadzenia działań dyplomatycznych powinny być wartości, które sprzyjają integralnemu rozwojowi człowieka. Nie należy ulegać pokusie rozpatrywania praw osoby pozbawiając ich związku z człowieczeństwem, na którym są oparte i widzieć ich wyłącznie przez pryzmat partykularnych interesów niektórych grup.Gallagher odwoływał się tutaj do myśli zmarłego niedawno nuncjusza przy UE, abp. Aldo Giordano przestrzegającego przed natarczywymi roszczeniami radykalnych grup ideologicznych, które w rzeczywistości dopuszczają się dyskryminacji i nietolerancji, co jest kwintesencją kultury wykluczenia. Ten sposób postępowania leży u podstaw kolonizacji ideologicznej, o której mówi Franciszek. Zamiast tego, należy kłaść nacisk na uniwersalny model społeczny, tj. budować „społeczeństwa, w którym wartość bycia razem jako ludzi jest ważniejsze niż wszelka mniejsza grupa czy to będzie rodzina, naród, rasa czy też kultura” (Fratelli tutti, 229). W praktyce dyplomacji oznacza to, że należy realizować politykę międzynarodową o podejściu integralnym, gdzie prowadzi się interdyscyplinarny dialog, którego wszyscy są uczestnikami i są uznawani jako obywatele świata z równymi prawami i obowiązkami.

         Dlatego, jak podkreślił abp Gallagher, konieczna jest dyplomacja wartości, która polega na wspieraniu skutecznego spotkania narodów o różnych wrażliwościach. Dyplomacja wartości pozwala odświeżyć spojrzenie na wspólnotę międzynarodową. Dzięki niej można dostrzec nowe problemy globalne takie jak pandemia, kryzys uchodźców, ubóstwo, zbrojenia czy korupcja. „Wzywa ona do odpowiedzialności wszystkich podmiotów międzynarodowych za realizację i przyczynianie się do wspólnego dobra całej ludzkości”.

21 stycznia 2022, 15:19