Szukaj

Autobus, gaśnica i czekolada czyli 100 watykańskich szopek Autobus, gaśnica i czekolada czyli 100 watykańskich szopek  (Robin Gomes)

Autobus, gaśnica i czekolada czyli 100 watykańskich szopek

Oprócz szopki na Placu św. Piotra pod kolumnadą odbywa się tradycyjna wystawa szopek. „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek szopka jest znakiem miłości i czułości Boga” – uważa o. Ivan Ricupero z Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, która patronuje wystawie.

Marek Krzysztofiak SJ - Watykan

Wśród 127 szopek z 15 krajów świata znalazła się wykonana z bloku czekolady bądź w całości z pasków do zegarków. Jedna jest umieszczona w gaśnicy, a nawet wkomponowana w autobus. Szopki są świadectwem wiary i kreatywności. Powstawały przez 6 miesięcy w szkołach, parafiach i wspólnotach. Wystawa czynna jest codziennie od 10:00 do 20:00, będzie można ją oglądać do Niedzieli Chrztu Pańskiego, 9 stycznia.

„Szopka prawdziwie ukazuje nam tę nieskończoną czułość Boga, który staje się dzieckiem, Wszechmogącego, który staje się stworzeniem, które wyraża uczucia czułość, prostotę i kruchość. W pewien sposób uświadamia nam, że my także możemy w naszym życiu realizować ten zbawczy plan Boga, tacy jacy jesteśmy, z naszą prostotą, z naszymi słabościami, aby coraz bardziej doskonalić się i czynić lepszym świat, w którym żyjemy” – wyjaśnia o. Ricupero.

Według duchownego „sens szopki zawarty jest już w Ewangelii, która przypomina o tajemnicy Wcielenia. Kiedy św. Franciszek przygotował żywą szopkę w Greccio, chciał, aby prości ludzie mogli dotknąć tej tajemnicy. Nawet dzisiaj, z punktu widzenia symboliki, zawsze miło jest mieć w domu znak, który przypomina nam o niezwykłej czułości Boga, który daje nam zbawienie w swoim Synu. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek jest ona znakiem miłości, miłości danej, dzielonej z nami, którą my z kolei musimy wcielać w nasze życie i umieć dzielić się z ludźmi, których spotykamy na co dzień” – dodał o. Ricupero.
 

24 grudnia 2021, 14:48