Szukaj

Papież w obronie dzieci zmuszanych do pracy w rolnictwie Papież w obronie dzieci zmuszanych do pracy w rolnictwie 

Papież w obronie dzieci zmuszanych do pracy w rolnictwie

Watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin skierował w imieniu Papieża Franciszka przesłanie na sesję inaugurującą Światowego Spotkania dotyczącego Wyeliminowania Pracy Dzieci w Rolnictwie zwołaną przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Zdaniem Ojca Świętego niewolnicza praca dzieci stała się dzisiaj plagą, która w okrutny sposób rani ich osobistą godność oraz harmonijny rozwój, skraca i niszczy ich życie, aby zaspokoić wybujałe potrzeby produkcji wśród dorosłych. Zjawisko zostało spotęgowane przez pandemię, która doprowadziła do wzrostu liczby dzieci porzucających szkołę. Oznacza to nie tylko utratę możliwości, które pozwolą im sprostać wyzwaniom dorosłego życia, ale powoduje także często zachorowanie z powodu niegodnych warunków, w jakich są zmuszane do podejmowania pracy, przekraczającej ich siły.

W przesłaniu czytamy, że tysiące chłopców i dziewcząt cierpi z powodu złego traktowania, wykorzystywania i dyskryminacji. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że to rodzice są zmuszeni do wysyłania dzieci do pracy, ponieważ bez ich aktywnego udziału nie byliby w stanie utrzymać rodzin. Papież zachęca, aby to międzynarodowe spotkanie było głośnym wołaniem wzywającym do ochrony spokoju i szczęścia dzieci. To najbardziej opłacalna inwestycja również z ekonomicznego punktu widzenia. Należy zapewnić im odpowiednie warunki do wejścia w życie i rozwoju. Konieczna jest także pomoc rodzinom drobnych rolników, żeby nie były zmuszone do wysyłania dzieci na wieś w celu zwiększenia dochodów.

Ochrona dzieci oznacza otwarcie przed nimi horyzontów jako wolnych, uczciwych i solidarnych członków społeczeństwa. Trzeba wspólnego zaangażowania instytucji międzynarodowych oraz na szczeblu krajowym, by dzieci i młodzież mogły pielęgnować swoje marzenia, cieszyć się życiem, uczyć się i przygotowywać do dorosłości.
 

02 listopada 2021, 14:12