Szukaj

Papież: nadzieja otwiera na wielkie ideały prawdy i sprawiedliwości Papież: nadzieja otwiera na wielkie ideały prawdy i sprawiedliwości 

Papież: nadzieja otwiera na ideały prawdy i sprawiedliwości

W przesłaniu podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kard. Pietra Parolina, skierowanym do uczestników corocznego spotkania wieńczącego Tygodnie Społeczne we Francji, Papież zachęca, aby nie bać się marzyć we wspólnocie: „Tylko w ten sposób możliwe jest stwarzanie nowych rzeczy”. Wydarzenie to ma swoją 95-tą edycję i odbywa się dzisiaj oraz jutro w Wersalu, a także online. Dokument nawiązuje do tematu spotkania: „Miejmy odwagę marzyć o przyszłości. W trosce o ludzi i o ziemię”.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty podkreśla wartość marzenia, które jest wspólne i niesione razem. Przywołuje wielkie marzenia opisane w Adhortacji apostolskiej „Querida Amazonia” czyli marzenie o społeczeństwie, które walczy o prawa najuboższych, aby ich głos był słyszany, a godność szanowana i promowana. Chodzi również o marzenie o świecie, który potrafi zachować bogactwo kulturowe oraz pozwala zajaśnieć na wiele sposobów ludzkiemu pięknu. Papież wyraża pragnienie, aby społeczeństwo niemal „zazdrośnie strzegło” stworzenia oraz przyjęło orędzie ewangeliczne o tym, że Bóg nieskończenie kocha każdego człowieka.

Wspólne dzielenie marzeń oznacza wcielanie w życie kultury spotkania, co jest szczególnie ważne w świecie od dwóch lat pogrążonym w pandemii. Franciszek wzywa chrześcijan do niesienia światu nadziei. Nadzieja jest odważna, ponieważ potrafi spojrzeć poza osobiste wygody, aby otworzyć się na wielkie ideały, które czynią życie bardziej godnym i pięknym. W końcowym apelu Papież wzywa uczestników spotkania, aby umieli wspierać, bronić oraz promować troskę o Stworzenie i o osoby najsłabsze, a także integralny rozwój każdego człowieka, również w jego podstawowym wymiarze duchowym.

Francuskie Tygodnie Społeczne, które są organizowane od 1904 roku stanowią przestrzeń spotkania, formacji oraz debaty dla wszystkich, którzy poprzez swoje działania i refleksję pragną wnosić wkład w dobro wspólne w oparciu o chrześcijańską myśl społeczną.
 

27 listopada 2021, 14:03