Szukaj

Papież Franciszek w Bibliotece Watykańskiej Papież Franciszek w Bibliotece Watykańskiej 

Papież Franciszek w Bibliotece Watykańskiej

Dziś wieczorem Ojciec Święty odwiedza Bibliotekę Watykańską i inauguruje otwarcie nowej przestrzeni wystawienniczej, gdzie z tej okazji stworzono instalację w stylu site-specific, z wielkoformatowymi pracami rzymskiego artysty Pietra Ruffo, pt. „WSZYSCY. Ludzkość w podróży”.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Nowa przestrzeń wystawiennicza zrealizowana została dzięki wsparciu spadkobierców amerykańskiego przedsiębiorcy i filantropa Kirka Kerkoriana. W wystawie przywołane są refleksje zaproponowane przez Ojca Świętego w encyklice Fratelli Tutti.
„Biblioteka Watykańska otwiera nową salę wystawową, aby wspierać kulturę spotkania. Naszym wyzwaniem jest wzmocnienie kulturowej roli Biblioteki Watykańskiej we współczesnym świecie” – wyjaśnia kard. José Tolentino de Mendonça, pełniący urząd Bibliotekarza Świętego Kościoła Rzymskiego.

„Od wielkiej biblioteki oczekuje się zaangażowania w realizację tego, co Papież Franciszek proroczo nazywa «kulturą spotkania». Ta wiedza zachowana w pamięci może sprostać pytaniom stawianym przez bieżące wydarzenia. Niech historia spotka się z teraźniejszością, otwierając nowe perspektywy nie tylko na to, czym byliśmy, ale także na to, czym możemy być” – dodał konsultor Papieskiej Rady ds. Kultury.

Celem wystawy jest nawiązanie dialogu między skarbami Biblioteki Watykańskiej a nowymi przejawami sztuki współczesnej. „Spotkanie z ogromnym dziedzictwem Biblioteki Watykańskiej było dla mnie podróżą w głąb wiedzy, geografii i historii ludzkości” – stwierdził autor, Pietro Ruffo. „Dialog pomiędzy moimi badaniami a mapami różnych epok i kultur zarysowuje coraz bardziej połączoną ludzkość, która jest odpowiedzialna za swój kruchy związek z własnym ekosystemem” – dodał artysta.
 

05 listopada 2021, 13:41