Szukaj

Kard. Sean Patrick O'Malley Kard. Sean Patrick O'Malley 

Kard. O’Malley: trzeba zająć się sednem problemu wykorzystywania

Kard. Seán Patrick O’Malley, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, skierował apel do uczestników Europejskiego Dnia Ochrony Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym obchodzonego pod hasłem „Uczynić krąg zaufania prawdziwie bezpiecznym dla dzieci”. W Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez organizację Telefono Azzurro na temat „Prawo do zaufania” z udziałem ekspertów z całego świata.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Celem konferencji jest opracowanie konkretnych działań, wytycznych i protokołów dotyczące ochrony dzieci.

Szef papieskiej komisji podkreślił cel inicjatywy Rady Europy ustanowionej w 2015 r. „Stanowi ona forum, na którym spotyka się społeczeństwo obywatelskie, a także rządy, aby skupić i lepiej dostosować niezbędne zasoby oraz zwiększyć świadomość problemu wykorzystywania seksualnego dzieci i ich niegodziwego traktowania”. Przypomniał szacunki Światowej Organizacji Zdrowia, według których jedna na pięć kobiet i jeden na trzynastu mężczyzn doświadcza wykorzystywania seksualnego przed ukończeniem 18 roku życia, zaś co najmniej 60% ofiar nigdy nie ujawnia tego faktu”. Podkreślił także skalę problemu ujawnioną przez francuską komisję ds. nadużyć, która oszacowała, że 216 tys. dzieci padło ofiarą nadużyć seksualnych w Kościele w latach od 1950 do 2020 roku oraz wyniki badań Królewskiej Komisji Śledczej w Australii, według których 40% przypadków wykorzystywania miało miejsce w obszarze związanym z Kościołem.

„Nie możemy pozwolić, aby nasza reakcja na te zdumiewające statystyki przesłoniła ich cel: ocenę środków podjętych przez Kościół by leczyć tę plagę oraz przedstawienie wszelkich użytecznych zaleceń dotyczących transformacji upadłego systemu w oparciu o analizę ilościową i jakościową”. Zaznaczył, że naprawa szkód i odbudowanie zaufania możliwe jest tylko dzięki zajęciu się sednem problemów, co wymaga uczciwego śledztwa, niezależnego dochodzenia i świadomego działania. Według duchownego „jako Kościół musimy być otwarci na uczenie się z postępów społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich w zakresie naukowych modeli badawczych, aby móc przyjąć bardziej świadome podejście do naszych strategii prewencyjnych i polityk ochrony”.

Hierarcha przywołał słowa papieża Franciszka z listu do Ludu Bożego w 2018 roku. „W miarę upływu czasu poznaliśmy ból wielu ofiar” i że rany, które noszą „nigdy nie przemijają”, napisał wówczas Ojciec Święty. Odniósł się także do obchodzonego dzisiaj, ustanowionego przez Papieża we włoskim Kościele, Dnia Modlitwy za Ofiary Nadużyć jako publicznego i widocznego uznania ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych, aby promować świadomość wśród wszystkich ochrzczonych i nieochrzczonych. „W solidarności z inicjatywą Ojca Świętego, 18 listopada w Baltimore będę szedł w milczącej komunii modlitwy z dorosłymi, którzy przeżyli seksualne wykorzystywanie dzieci, oraz ich obrońcami, biskupami, przywódcami wiary wielu wyznań i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Zgromadzimy się jako Globalny Kolektyw w uznaniu naszego zaangażowania - religii i społeczeństwa obywatelskiego - w kroczenie z ocalałymi w trwającą całe życie podróż ku uzdrowieniu nas wszystkich” – zakończył kard. O’Malley.
 

18 listopada 2021, 15:20