Szukaj

Bp Nunzio Galantino Bp Nunzio Galantino 

Bp Galantino: Budżet Stolicy Apostolskiej ma charakter misyjny

„Celem Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) jest zarządzanie finansami w sposób wiarygodny i godny zaufania” – powiedział w rozmowie a papieską rozgłośnią jej przewodniczący, bp Nunzio Galantino. Dodał, że Papież Franciszek określił na nowo rolę APSA wydając 4 lipca 2016 roku motu proprio Dobra doczesne (I beni temporali). Chodzi o usprawnienie funkcjonowania w duchu przejrzystości podejmując kontrolę wszystkiego co odnosi się do dysponowania oraz zarządzania zasobami Stolicy Apostolsk

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan

Bp Galantino zwrócił uwagę, że ostatnim krokiem na drodze reformy zarządzania dobrami było wydanie w grudniu ubiegłego roku motu proprio odnoszącego się do kompetencji w dziedzinie finansowo-gospodarczej, w którym Papież powierzył urzędowi Administracji zarządzanie inwestycjami finansowymi oraz dobrami trwałymi należącymi do Sekretariatu Stanu. Zarówno od tej, jak i innych instytucji watykańskich zaangażowanych w zarządzanie Papież oczekuje stylu działania wpisanego w całościową misję Kościoła. Wymaga przede wszystkim, aby orędzie Ewangelii było głoszone także poprzez wiarygodność i dobrą opinię osób działających w sektorze zarządzania dobrami.

Bp Galantino został również zapytany przez Radio Watykańskie o tzw. „Świętopietrze”, na które składają się ofiary wiernych przeznaczone na misję Kościoła i Papieża. «Świętopietrze» jest składką, która pochodzi z lokalnych Kościołów i wspiera misję Ojca Świętego oraz jego działalność charytatywną. Wykonywanie przez Papieża posługi w Kościele i w świecie wymaga struktur wymagających utrzymania ludzi, którzy są opłacani za profesjonalną pracę, którą wykonują. Ze wszystkimi prawami przewidzianymi w tym zakresie. Kościół wspiera działalność związaną ze swoją misją poprzez darowizny i dochody ze swojego dziedzictwa. Koszty, które ponosi Stolica Apostolska, to koszty pomocy materialnej i ewangelizacji, koszty wynagrodzenia pracowników oraz koszty pomocy duchowej, intelektualnej i społecznej. Do tego właśnie służą dykasterie: do zapewnienia komunii Kościoła na całym świecie, do przekazywania nauczania, do szerzenia sprawiedliwości i do realizacji dzieł miłosierdzia. «Świętopietrze» jest jednym z dochodów, które pomagają wspierać podwójny profil (apostolski i charytatywny) posługi, jaką Papież sprawuje poprzez struktury Kurii Rzymskiej. Wydatki na ich funkcjonowanie - w tym pensje dla ok. 5 tys. watykańskich pracowników - pokrywane są z ofiar, darowizn i dochodów z dóbr Stolicy Apostolskiej, która nie może liczyć na wewnętrzny system podatkowy.

W rozmowie z rozgłośnią papieską bp Nunzio Galantino wskazał na główne cele APSA.

Bp Galantino o głównych celach APSA

„Zadaniem APSA jest zachowanie, zapewnienie owocowania, a tam, gdzie jest to możliwe, również pomnażania posiadanych dóbr, ale wyłącznie w jednym celu: chodzi o pomoc w misji Ojcu Świętemu na dwojakim poziomie: apostolskim i charytatywnym. Jest oczywiste, że Papież realizuje swoją posługę poprzez różne dykasterie odpowiadające ministerstwom rządu. Te dykasterie mają różne funkcje. Większa część z nich nie wytwarza żadnego dochodu – podkreślił bp Galantino. Są jedynie adresatami przekazywanych im środków finansowych. Dlatego APSA jest zaangażowana w tworzenie zaplecza finansowego w oparciu o dobra, którymi dysponuje Stolica Apostolska. Chodzi o zabezpieczenie finansowania pozwalającego realizować Kościołowi jego misję.“

09 listopada 2021, 14:09