Szukaj

Papieska Akademia Nauk Papieska Akademia Nauk 

Watykańska konferencja o „sensie religijnym” u człowieka

W Watykanie rozpoczęły się dwudniowe warsztaty i konferencje pt. „Symbole, mity i sens religijny u człowieka od jego początków”, zorganizowane przez Papieską Akademię Nauk.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Celem spotkania jest skupienie uwagi naukowców na „neuronalnej” specyfice rodzaju ludzkiego, która pozwoliła mu osiągnąć wyższy poziom świadomości od swoich poprzedników oraz jej roli w realizacji potrzeb religijnych. Spotkanie obejmie wprowadzenie w chronologię genezy rodzaju ludzkiego znanego dzisiaj oraz cztery sesje: archelogiczną, etnologiczną, biologiczną i filozoficzną. 

Pierwsza, poświęcona archeologii, będzie omówieniem przedmiotów i znaków zebranych z prehistorycznych miejsc, przedstawiających narodziny symbolu i myślenia w kategoriach sacrum. Sesja etnologiczna skupi się na różnorodności mitów, które rozwinęły się wśród 100 miliardów ludzi, którzy zamieszkiwali świat od czasów prehistorycznych i w ciągu 3 milionów lat ich historii. 

Sesja biologiczna będzie dotyczyła zastosowania do człowieka wiedzy o ewolucyjnej historii życia i późniejszej interpretacji poznawczych, technicznych, intelektualnych, duchowych, estetycznych i etycznych aspektów rodzaju ludzkiego. 

Intencją sesji filozoficznej jest zdefiniowanie znaczenia „sensu religijnego”. Zebrani na sympozjum filozofowie i teologowie zaproponują, na podstawie wniosków z pierwszych trzech sesji, racjonalną definicję tej cechy człowieka, oraz przyjrzą się duchowemu przekonaniu o jego zmyśle religijnym.

27 października 2021, 15:20