Szukaj

Amerykański ekonomista od kliku już lat współpracował z papieskimi akademiami oraz uczestniczył w różnych watykańskich projektach, w tym w „Ekonomii Franciszka”. Amerykański ekonomista od kliku już lat współpracował z papieskimi akademiami oraz uczestniczył w różnych watykańskich projektach, w tym w „Ekonomii Franciszka”. 

Prof. Sachs został papieskim akademikiem

Jeffrey Sachs został papieskim akademikiem. Amerykański ekonomista od kliku już lat współpracował z papieskimi akademiami oraz uczestniczył w różnych watykańskich projektach, w tym w „Ekonomii Franciszka”. Dziś Ojciec Święty mianował go członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Vatican News

Prof. Jeffrey David Sachs urodził się w 1954 r. w Detroit. Jak podaje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, jest on „ekonomistą i analitykiem polityki publicznej, ekspertem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, rozwoju gospodarczego i walki z ubóstwem. Wykładał na Uniwersytecie Harvarda i był dyrektorem Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia. Obecnie jest przewodniczącym Sieci Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju przy ONZ oraz dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Columbia, gdzie jest również profesorem uniwersyteckim”.

W Polsce prof. Sachs jest znany ze swego wkładu w przekształcenia gospodarcze po upadku komunizmu, potocznie zwane planem Balcerowicza.

25 października 2021, 14:50