Szukaj

Erygowano Konferencję Kościelną Amazonii Erygowano Konferencję Kościelną Amazonii 

Erygowano Konferencję Kościelną Amazonii

Podczas audiencji udzielonej 9 października prefektowi Kongregacji ds. Biskupów Ojciec Święty kanonicznie erygował Konferencję Kościelną Amazonii jako kościelną osobę prawną, w celu promowania wspólnego duszpasterstwa okręgów i zachęcania do większej inkulturacji wiary tego regionu.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Propozycja utworzenia organu zawarta została w dokumencie końcowym po Synodzie o Amazonii. Podczas zgromadzenia synodalnego biskupów, które odbyło się w dniach 26-29 czerwca 2020 r., zwrócono się do Stolicy Apostolskiej o trwałe erygowanie Konferencji Kościelnej Amazonii. Papież Franciszek polecił Kongregacji ds. Biskupów uważne śledzenie i towarzyszenie temu procesowi, udzielając wszelkiej pomocy, aby nadać ciału odpowiednią fizjonomię. Statuty nowego ciała zostaną przedłożone Ojcu Świętemu do aprobaty po zakończeniu prac.

20 października 2021, 15:08