Szukaj

Zakończyła się cyfryzacja archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego Zakończyła się cyfryzacja archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego 

Cyfryzacja archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

Dzisiaj do siedziby Radia Watykańskiego powróciły archiwalne nagrania Sekcji Polskiej, które przechodziły przez ostatnie dwa i pół roku proces cyfryzacji w Warszawie. Sekcja Polska w ciągu ponad 80 lat istnienia zawsze prowadziła swoje archiwum, niezależnie od archiwum papieskiego, prowadzonego przez Radio Watykańskie. Są w nim głosy wielkich ludzi Kościoła w Polsce, a także przedstawicieli świata kultury i nauki, osób bardzo zasłużonych dla historii naszej ojczyzny.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Jezuita, ks. Leszek Gęsiak, obecny rzecznik episkopatu Polski, a także pełnomocnik rektora Akademii Ignatianum w Krakowie ds. współpracy międzynarodowej, który od początku był zaangażowany w tę inicjatywę, również jako były szef Sekcji Polskiej, przypomina, że w czerwcu 2018 roku, po kilku latach przygotowań i negocjacji udało się podpisać umowę pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii), Katolickim Uniwersytetem Lubelskim (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) i Akademią Ignatianum w sprawie podjęcia wspólnych działań mogących doprowadzić do cyfryzacji archiwum Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

Odpowiednie umowy zostały również podpisane z prefektem Dykasterii ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej, a także z dyrekcją Radia. W ten sposób, od dwóch i pół roku proces cyfryzacji był prowadzony na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast zbiory były przechowywane i archiwizowane w Akademii Ignatianum w Krakowie. Mówi ks. Leszek Gęsiak.

ks. Leszek Gęsiak SJ – dzięki cyfryzacji dorobek sekcji polskiej przetrwa

„Szczególne słowa wdzięczności należą się trzem podmiotom. Pierwszy to Katolicki Uniwersytet Lubelski, a zwłaszcza pan prof. Karol Klauza, który był dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. To jego inicjatywa stała u początków powstania tego projektu. Dalej wielkie podziękowania dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji oraz Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, a zwłaszcza jego dziekana, prof. Janusza Adamowskiego i prodziekana prof. Dariusza Kuźminy. To profesorowie, którzy osobiście się zaangażowali, aby cyfryzacja mogła być zrealizowana na Uniwersytecie Warszawskim, na najnowszej aparaturze dostępnej dla tego typu prac – zaznaczył ks. Gęsiak. – No i w końcu podziękowanie dla Akademii Ignatianum, zarówno dla rektora, ojca prof. Józefa Bremera, a także koordynatora tej części praktycznej, technologicznej oraz transportowej, dla pana Tomasza Konturka za bardzo sprawne zorganizowanie transportu tych wszystkich taśm. Pamiętajmy, że mamy do czynienia ze zbiorami archiwalnymi, które wymagają specjalnych ubezpieczeń, troski, oraz przygotowania. Tego nie można transportować jak każdej innej przesyłki. Akademia Ignatianum podjęła się przez ten cały czas, dwóch i pół roku przechowywania w odpowiednich warunkach klimatyzowanych tych bardzo cennych zbiorów, które dzisiaj wracają do Watykanu.“

18 października 2021, 14:10