Szukaj

Vatican News
Prof. Hanna Suchocka, członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich Prof. Hanna Suchocka, członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich  (EpiskopatNews)

Prof. Suchocka: zbieraliśmy doświadczenia, wnioski dla Papieża

Konferencja o ochronie nieletnich została zorganizowana z myślą o całym regionie, a nie jednie o Polsce. Papieska komisja szuka rozwiązań, które będą uniwersalne – powiedziała prof. Hanna Suchocka, która jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

Johana Bronková (Vatican News) - Warszawa

W rozmowie z Radiem Watykańskim przyznała, że zasadniczym celem tej konferencji było zebranie doświadczeń i zobaczenie, na jakim etapie są poszczególne państwa w zmaganiu się ze zjawiskiem pedofilii. Posłuży to Komisji w wypracowaniu rozwiązań na przyszłość, które zostaną zaproponowane Papieżowi.

Za długo czeka się na orzeczenia z Watykanu

„Możemy powiedzieć, że Polska w porównaniu z innymi państwami ma już pewne działania za sobą. Przede wszystkim ma już świadomość społeczną o zakresie pedofilii, o tym, że to nie są tylko poszczególne przypadki, że to jest zjawisko znaczenie głębsze niż się początkowo wydawało, i dlatego zostały już podjęte pewne kroki związane z odpowiedzialnością tych osób, które same bezpośrednio nie były być może sprawcami pedofilii, ale te zjawiska ukrywały. Doświadczenie, które tutaj mogliśmy wymienić z innymi państwami, pokazuje, że tamte państwa są jeszcze na początku drogi, że jeszcze cały czas to zjawisko ukrywają, że nie dociera to do świadomości zbiorowej. Dlatego znaczenie tej konferencji polegało na tym, że my w tym momencie musimy patrzeć do przodu. To, co chcemy wypracować i zaproponować Papieżowi, ma dotyczyć wszystkich państw i Polski. W tym zakresie widzimy przede wszystkim rozwiązania dotyczące prawa, bo istnieje kwestia niejasności procedur prawnych, długości oczekiwania na orzeczenie, także orzeczenie «watykańskie». I w rezultacie, jak słyszeliśmy w świadectwach pokrzywdzonych, oni latami czekają i nie otrzymują decyzji. Dlatego naszą troską jest, żeby uczynić cały proces transparentnym, ażeby w sposób wyraźny można było określić odpowiedzialność. To jest zarazem sprawa dla Polski i dla innych państw. Z tego punku widzenia ta konferencja miała znaczenie jako zebranie doświadczeń i próba przygotowania rozwiązań na przyszłość.“

22 września 2021, 14:24