Szukaj

Vatican News
Światowe Dni Młodzieży w Hiszpanii w 2011 r. Światowe Dni Młodzieży w Hiszpanii w 2011 r. 

Episkopat Hiszpanii apeluje o pilne działania ewangelizacyjne

W ostatnich latach nastąpiło wyraźne osłabienie chrześcijaństwa w Hiszpanii. Stąd też tamtejsi biskupi szukają odpowiedzi na pytanie: „jak ewangelizować w dzisiejszym społeczeństwie hiszpańskim?”. Pomocą na tej drodze ma być dokument zawierający wskazówki duszpasterskie na najbliższe cztery lata. Nosi on tytuł „Wierni posłaniu misyjnemu”.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

W liczącym blisko sto stron dokumencie hiszpańskiego episkopatu biskupi wychodzą od analizy aktualnego społeczeństwa hiszpańskiego. Ich zdaniem jest ono podzielone, nieuporządkowane i bez poczucia bezpieczeństwa. Rośnie w nim nieufność i konfrontacja. Przemiany technologiczne, gospodarcze i kulturowe wprowadzane są pod pretekstem transformacji antropologicznej, która wpisuje się w panujący system ekonomiczny. Dominująca kultura relatywistyczna otwiera drogę dla demoralizującego kapitalizmu, który nie tylko reguluje produkcję i konsumpcję, ale także narzuca wartości i styl życia. Promuje się subiektywną percepcję rzeczywistości oraz interesy grup władzy. Nawet ci, którzy czują się wierzącymi, żyją i pracują „tak jakby Bóg nie istniał”. Zubożenie duchowe dotknęło przede wszystkim rodzinę i społeczeństwo. Sekularyzacja wywarła znaczący wpływ na degradację tzw. tradycyjnej rodziny, co doprowadziło do spadku religijności i przerwania przekazu wiary. Hiszpańskie społeczeństwo przestało być katolickie.

Za szybko postępującą transformacją społeczną w Hiszpanii nie stoją tylko zmiany technologiczno-gospodarcze, ale także ludzie wrodzy Kościołowi. „Cały ten proces przemian nie przebiega samoistnie, jedynie w sposób automatyczny, jako efekt przekształceń technologicznych i ekonomicznych, ale został wprawiony w ruch przez świadomą próbę dekompozycji lub demontażu chrześcijańskiego światopoglądu” - napisali biskupi. Ich zdaniem jest to scenariusz rozpisany na etapy, który przyniesie straszliwe w skutkach konsekwencje. Przykładem są ustawy o edukacji, eutanazji, aborcji czy pamięci demokratycznej. Niepokój biskupów budzi „sztuczne” tworzenie „dwóch Hiszpanii”, ponieważ przypomina okres wojny domowej.

W drugiej części dokumentu biskupi prezentują szereg konkretnych propozycji, które mogłyby pomóc w ewangelizacji dzisiejszego społeczeństwa hiszpańskiego. Zwracają uwagę przede wszystkim na młodzież, edukację, rodzinę oraz media.

02 sierpnia 2021, 15:01