Szukaj

Vatican News
Wynik dochodzenia Stolicy Apostolskiej ws. abp. Skworca Wynik dochodzenia Stolicy Apostolskiej ws. abp. Skworca 

Wynik dochodzenia Stolicy Apostolskiej ws. abp. Skworca

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie zgłoszenia dokonanego przez abp. Wiktora Skworca – przeprowadziła postępowanie w celu zbadania sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez niego, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów tej diecezji.

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia abp Skworc złożył rezygnację z ważnych funkcji w Konferencji Episkopatu Polski, zobowiązał się wesprzeć z prywatnych środków wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystywania seksualnego oraz poprosił o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora. Informacje te zawarte są w opublikowanym dziś komunikacie archidiecezji krakowskiej.

Abp Skworc skierował słowo do wiernych i duchowieństwa archidiecezji katowickiej, w którym przyznał, że doszło do zaniedbań. Zwrócił się „do skrzywdzonych oraz ich rodzin ze szczerą i pokorną prośbą o przebaczenie”. O to samo poprosił też wspólnotę Kościoła tarnowskiego, któremu, jak napisał, przez niespełna czternaście lat starał się służyć na miarę swych możliwości i sił. 

09 lipca 2021, 12:00